Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 1. siječnja 2007.

 

Prihvatimo dar mira

Draga braćo i sestre!

Na početku nove godine svima vama, prisutnima na Trgu Svetog Petra, te svima koji su s nama povezani putem radija i televizije, s radošću upućujem najsrdačnije čestitke mira i dobra! Svjetlo Krista, Sunca koje se pojavilo na obzorju čovječanstva, neka osvijetli vaš put te vas prati kroz čitavu 2007. godinu!

Sretnim naumom, moj časni prethodnik, sluga Božji Pavao VI., htio je da godina započinje pod zaštitom Blažene Djevice Marije, čašćene kao Bogorodice. Kršćanska zajednica, koja je ovih dana ostala u molitvenom klanjanju pred jaslicama, danas s osobitom ljubavlju promatra Djevicu Majku. Poistovjećuje se s njome dok motri tek rođeno Djetešce, povijeno i položeno u jasle. Poput Marije, i Crkva ostaje u šutnji, kako bi primila i čuvala nutarnje odjeke utjelovljene Riječi i kako ne bi gubila onu božansko-ljudsku toplinu koja proizlazi iz te prisutnosti. On je Blagoslov Božji! Crkva, poput Djevice, ne čini ništa drugo, već pokazuje svima Isusa, Spasitelja, te na sve odsijava svjetlo njegova lica, sjaj dobrote i istine.

Danas razmišljamo o Isusu, rođenom od Marije Djevice, kao "Knezu mira" (Iz 9,5). On je "mir naš", koji je došao razoriti "pregradu razdvojnicu" koja dijeli ljude i narode, razoriti "neprijateljstvo" (Ef 2,14). Stoga je opet Pavao VI., časne uspomene, htio da 1. siječnja postane i Svjetski dan mira: kako bi svaka nova godina započela u svjetlu Krista, velikog pomiritelja čovječanstva. Ponavljam danas svoje želje mira svima koji su na vlasti ili su odgovorni za narode i međunarodne ustanove, te svim muškarcima i ženama dobre volje. Činim to posebice naročitom Porukom što sam je pripremio zajedno sa svojim suradnicima iz Papinskog vijeća za pravdu i mir, a čija je tema ove godine: "Osoba, srce mira". Poruka se odnosi na bitnu točku, vrijednost ljudske osobe, koja je noseći stup čitavog velikog zdanja mira. Danas se mnogo govori o ljudskim pravima, no često se zaboravlja da je njima potreban čvrst temelj, ne relativan, ne podložan raznim mišljenjima. A to ne može biti ništa drugo doli dostojanstvo osobe. Poštovanje toga dostojanstva počinje već od priznanja i zaštite njezina prava da živi i slobodno ispovijeda svoju vjeru.

Svetoj Bogorodici upravljamo pouzdano svoju molitvu, kako bi se savjestima ljudi razvilo sveto poštovanje za svaku ljudsku osobu, te jasno odbijanje rata i nasilja. Pomozi nam, Marijo, ti koja si svijetu dala Isusa, da od njega prihvatimo dar mira te da budemo iskreni i hrabri graditelji mira.

      Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana