Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

O svetkovini Bezgrešnog začeća,  8. prosinca 2007.

 

Svjetlo Marije Bezgrešne

Draga braćo i sestre!

Na putu došašća sjaji zvijezda Marije Bezgrešne, toga "sigurnoga znaka nade i utjehe" (2. vat. sabor, Konst. Lumen gentium, 68). Da bismo stigli do Isusa, pravog svjetla, sunca koje je razagnalo sve sjene povijesti, potrebna su nam svjetla koja će biti blizu nas, ljudske osobe koje odražavaju svjetlo Kristovo te tako osvjetljuju put kojim nam je ići. A koja je osoba svjetlija od Marije? Tko bi mogao biti naša zvijezda nade osim nje, zore koja je navijestila dan spasenja? (usp. encikl. Spe salvi, 49). Stoga nas liturgija danas, u predbožićno vrijeme, potiče da slavimo svečani blagdan Bezgrešnog začeća Marijina: otajstvo milosti Boga koji je od prvoga trenutka njezina postojanja obavio stvorenje određeno da postane Majkom Otkupiteljevom, očuvavši je od ljage istočnoga grijeha. Gledajući Nju, prepoznajemo veličinu i ljepotu Božjega nauma za čovjeka: postati sveti i bez mane u ljubavi (usp. Ef 1,4), po slici našega Stvoritelja.

Kojega li velikoga dara, za majku imati Mariju Bezgrešnu! Majku koja isijava ljepotom, prosijava ljubavlju Božjom. Mislim na mlade današnjice, odrasle u ozračju zasićenom porukama koje promiču lažne uzore sreće. Ovi mladići i djevojke u opasnosti su da izgube nadu jer se čini kao dao su siročad bez prave ljubavi koja život ispunjava značenjem i radošću. Bila je to draga tema mome časnome prethodniku Ivanu Pavlu II., koji je toliko puta mladima našega vremena predložio Mariju kao "Majku lijepe ljubavi." Nažalost, nemalo je primjera koji govore o adolescentima, mladima, pa i djeci kao lakim žrtvama pokvarene ljubavi, što ih odrasli bez skrupula prevare, lažući sebi samima i njima, te ih uvlače u začarani krug konzumizma: pa i najsvetije stvarnosti, poput ljudskoga tijela, hrama Boga ljubavi i života, postaju tako predmeti potrošnje, i to u sve ranijoj dobi, već u preadolescentskom uzrastu. Koje li žalosti kad mladi izgube sposobnost divljenja, očaranosti najljepšim osjećajima, kad izgube smisao za poštovanje tijela, koje je objava osobe i njezina neistraživa otajstva!

Na sve nas to podsjeća Marija, Bezgrešna, koju motrimo u svoj njezinoj ljepoti i svetosti. S križa ju je Isus povjerio Ivanu i svim učenicima (usp. Iv 19,27), i otada je postala cijelom čovječanstvu Majkom, Majkom nade. Njoj s vjerom upravljamo svoju molitvu, dok se u mislima zapućujemo na hodočašće u Lourdes gdje upravo danas započinje naročita jubilarna godina prigodom 150. obljetnice ukazanja u špilji Massabielle. Bezgrešna Marijo, "zvijezdo mora, svijetli nad nama i vodi nas na našem putu!" (usp. Spe salvi, 50).

        Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana