Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Na svetkovinu Bezgrešnog začeća, 8. prosinca 2008.

 

U Bezgrešnoj Mariji motrimo odsjaj Ljepote koja spašava svijet

Draga braćo i sestre!

Otajstvo Bezgrešnog začeća Marijina, što ga danas svečano slavimo, podsjeća nas na dvije temeljne istine naše vjere: ponajprije na istočni grijeh, a potom na pobjedu nad njim milosti Kristove, pobjedu koja na uzvišeni način sjaji u Blaženoj Djevici Mariji. Postojanje onoga što Crkva naziva "istočnim grijehom" nažalost je očito, pogledamo li samo oko sebe i prije svega u sebe. Iskustvo zla doista je tako ustrajno da se samo nameće i u nama potiče pitanje: odakle dolazi? Posebice je za jednoga vjernika to pitanje još dublje: ako je Bog, koji je apsolutno Dobro, stvorio sve, odakle dolazi zlo? Prve stranice Biblije (Post 1-3) odgovaraju upravo na to temeljno pitanje koje se postavlja svakom ljudskom naraštaju, sa svojim navještajem o stvaranju i padu praroditelja: Bog je stvorio sve za život, posebice je stvorio ljudsko biće na svoju sliku; nije stvorio smrt, no ona je ušla u svijet zavišću đavlovom (usp. Mudr 1,13-14; 2,23-24) koji je, pobunivši se protiv Boga, u zabludu povukao i ljude, uvodeći ih u pobunu. To je drama slobode koju Bog do kraja prihvaća iz ljubavi, obećavajući međutim da će doći sin žene koji će satirati glavu drevne zmije (Post 3,15).

Od početaka, dakle, "vječni savjet" - kako bi rekao Dante - ima "određen kraj" (Raj, XXXIII, 3): Ženu predodređenu da postane majkom Otkupiteljevom, majku onoga koji se ponizio do krajnje granice kako bi nas priveo našem izvornom dostojanstvu. Ova Žena, u očima Božjim, oduvijek ima lik i ime: "milosti puna" (Lk 1,28), kako ju je nazvao Anđeo koji ju je posjetio u Nazaretu. To je nova Eva, zaručnica Adamova, određena da bude majkom svih otkupljenih. Tako je pisao sveti Andrija Kretski: "Bogorodica Marija, zajedničko utočište svih kršćana, bila je prva oslobođena od prvotnoga pada naših praroditelja" (Propovijed IV. o Božiću, PG 97, 880 A). A današnja liturgija potvrđuje da je Bog "pripravio dostojan stan svome Sinu te ga je, predvidjevši smrt Njegovu, sačuvao od svake ljage grijeha" (Zborna molitva).

Predragi, u Bezgrešnoj Mariji motrimo odsjaj Ljepote koja spašava svijet: ljepotu Božju koja isijava s Kristova lica. U Mariji je ta ljepota potpuno čista, ponizna, slobodna od svake oholosti i preuzetnosti. Tako se Djevica pokazala svetoj Bernardici prije točno 150 godina u Lurdu, i tako je čašćena u tolikim svetištima. Danas popodne, prema tradiciji, i ja ću je častiti uz spomenik koji joj je posvećen na Piazza di Spagna. Zazovimo sada s povjerenjem Bezgrešnu Djevicu, preuzimajući u molitvi Anđeo Gospodnji riječi Evanđelja što ih današnja liturgija predlaže za razmatranje.

  Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana