Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 8. kolovoza 2010.

(Video)

    

Bog mora biti uvijek na prvom mjestu

Draga braćo i sestre!

U evanđeoskom ulomku ove nedjelje nastavlja se Isusov govor učenicima o vrijednosti osobe u Božjim očima i o beskorisnosti zemaljskih briga. Nije riječ o pohvali nezauzetosti. Štoviše, slušajući Isusov umirujući poziv: "Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo" (Lk 12, 32), naše se srce otvara nadi koja prosvjetljuje i nadahnjuje konkretni život: imamo sigurnost da "evanđelje ne samo da obznanjuje stvari kojima čovjek obogaćuje svoje znanje već ono i djeluje na čovjeka i mijenja njegov život. Mračna vrata vremena i budućnosti širom su otvorena" (Enc. Spe salvi, 2). Kako čitamo u ulomku iz Poslanice Efežanima u današnjoj liturgiji, Abraham se pouzdana srca zaputio u nadi koju mu Bog daje: obećanje o zemlji i "brojnom potomstvu" te polazi "ne znajući kamo ide", uzdajući se samo u Boga (usp. 11, 8-12). A Isus u današnjem evanđelju – kroz tri prispodobe – tumači kako iščekivanje ispunjenja "blažene nade", njezin dolazak, mora još više potaknuti na intenzivni život, bogat dobrim djelima: "Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače" (Lk 12, 33). Poziv je to koristiti stvari bez sebičnosti, težnje za posjedovanjem ili vladanjem, već prema Božjoj logici, logici očekivanja drugoga, logici ljubavi: kao što sažeto piše Romano Guardini, "u obliku odnosa u kojem je Bog na prvome mjestu i u kojem imamo uvijek pred očima" (Accettare se stessi, Brescia 1992., 44).

U vezi s tim, želim skrenuti pozornost na neke svece koje ćemo slaviti ovoga tjedna i koji su živjeli tako da im je Bog uvijek bio na prvome mjestu i koji su uvijek imali pred očima Boga. Danas se spominjemo Dominika Guzmana koji je u 13. stoljeću utemeljio Dominikanski red, koji vrši poslanje poučavanja društva o istinama vjere, pripravljajući se na tu službu studijem i molitvom. U istome razdoblju sveta Klara Asiška, - koje ćemo se spomenuti u srijedu -, nastavljajući Franjino djelo, utemeljila je drugi red klarisa. Spomenut ćemo se 10. kolovoza svetog đakona Lovre, mučenika iz 3. stoljeća, čije se relikvije časte u Rimu u bazilici Sv. Lovre izvan zidina. Na kraju, spomenut ćemo se drugo dvoje mučenika iz 20. stoljeća koji su dijelili istu sudbinu u Auschwitzu. Dana 9. kolovoza spomenut ćemo se svete karmelićanke Terezije Benedikte od Križa, Edith Stein, a 14. kolovoza svećenika franjevca Maksimilijana Kolbea, utemeljitelja Vojske Bezgrešne. Oboje su prošli mračno doba Drugoga svjetskog rata, nikada ne gubeći iz vida nadu, Boga i ljubav.
Uzdajmo se u majčinsku potporu Djevice Marije, Kraljice svetih koja nas s ljubavlju prati na našem životnom putu! Njoj uputimo svoju molitvu.

   Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana