Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU KRALJICE NEBA

Uskrsni ponedjeljak, 5. travnja 2010.

(Video)

Glasnici Kristova uskrsnuća

 

Draga braćo i sestre!

U svjetlu Uskrsa – kojeg slavimo cijeli ovaj tjedan – ponovno svima upućujem najsrdačnije želje za mirom i radošću. Kao što znate, ponedjeljak nakon Nedjelje Uskrsnuća tradicionalno se zove "Anđelov ponedjeljak". Veoma je zanimljivo produbiti to referiranje na "anđela". Odmah pomislimo na evanđeoska izvješća o Isusovu uskrsnuću u kojima se javlja lik Gospodinova glasnika. Sveti Matej piše: "I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg" (Mt 28,2-3). Svi evanđelisti, zatim, preciziraju da je ženama, koje su pošle na grob i našle ga prazna, anđeo navijestio da je Isus uskrsnuo. Kod Mateja im taj Gospodinov glasnik kaže: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče" (Mt 28,5-6); zatim pokazuje prazni grob i nalaže im da prenesu tu poruku učenicima. Kod Marka anđeo je opisan kao "mladić zaogrnut bijelom haljinom", koji prenosi ženama istu poruku (usp. Mk 16,5-6). Luka govori o "dva čovjeka u blistavoj odjeći" koji podsjećaju žene kako je Isus već mnogo ranije nagovijestio svoju smrt i uskrsnuće (usp. Lk 24,4-7). I Ivan govori o "dva anđela u bjelini"; ugledala ih je Marija Magdalena, dok je plakala blizu groba. Rekoše joj: "Ženo, što plačeš?" (Iv 20,11-13).

Ali anđeo uskrsnuća doziva u pamet također drugo značenje. Treba podsjetiti, naime, da izraz "anđeo", pored toga što definira anđele, duhovna bića obdarena umnošću i voljom, Božje dvorane i glasnike je također jedan od naslova koji su od davnine pridavani samom Isusu. Čitamo primjerice kod Tertulijana: "Njega – to jest Krista – naziva se također 'anđelom od savjeta', to jest glasnikom, što je izraz koji opisuje službu, a ne narav. Naime, on je imao svijetu navijestiti veliki Očev naum za obnovu čovjeka" (De carne Christi, 14). Tako drevni kršćanski pisac. Isusa Krista, Sina Božjeg, dakle, naziva se također anđelom Boga Oca: on je pravi glasnik njegove ljubavi. Dragi prijatelji, sjetimo se sada onoga što je Isus uskrsli rekao apostolima: "Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas" (Iv 20,21); i podade im svoga Duha Svetoga. To znači da, kao što je Isus bio navjestitelj ljubavi Boga Oca, i mi moramo biti glasonoše Kristove ljubavi: mi smo glasnici njegova uskrsnuća, njegove pobjede nad zlom i smrću, pronositelji njegove božanske ljubavi. Ostajemo, zasigurno, po naravi muškarci i žene, ali primamo poslanje "anđela", Kristovih glasnika: ono je dano svima na krštenju i potvrdi. Na osobit ga način, po sakramentu Reda, primaju svećenici, Kristovi poslužitelji; sviđa mi se to istaknuto u ovoj Svećeničkoj godini.

Draga braćo i sestre, obratimo se sada Djevici Mariji, zazivajući je kao Regina caeli, Kraljicu neba. Neka nam ona pomogne u punini primiti milost uskrsnog otajstva i postati hrabri i radosni vjesnici Kristova uskrsnuća.

 

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana