Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 13. veljače 2011

(Video)

 

Isusov novi zakon

Draga braćo i sestre!

U liturgiji ove nedjelje nastavlja se čitanje takozvanog Isusova "Govora na gori", koji zauzima 5., 6. i 7. poglavlje Matejeva Evanđelja. Nakon "Blaženstava", koje su njegov program života, Isus proglašava novi zakon, svoju Toru, kako to nazivaju naša braća Židovi. Mesija je, naime, svojim dolaskom trebao donijeti također konačnu objavu zakona i to je upravo ono što Isus izjavljuje: "Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti". I, okrenuvši se učenicima, dodaje: "Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko" (Mt 5,17.20). Ali u čemu se sastoji ta "punina" Kristova zakona i ta "veća" pravednost koju on zahtijeva?

Isus to objašnjava nizom antiteza između starih zapovijedi i novog načina na kojih ih on predlaže. Svaki put započinje: "Čuli ste da je rečeno starima", a zatim kaže: "A ja vam kažem…". Na primjer: "Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu" (Mt 5, 21-22). I tako šest puta. Takav način govora ostavljao je duboki utisak na narod, koji je ostao prestrašen, jer taj "ja vam kažem" znači da Isus samome sebi pridaje autoritet Boga, izvora zakona. Isusova se novost, u biti, sastoji u činjenici da on sâm "ispunja" zapovijedi Božjom ljubavlju, snagom Duha Svetoga koja prebiva u njemu. A mi, po vjeri u Krista, možemo se otvoriti djelovanju Duha Svetoga, koji nas osposobljava živjeti Božju ljubav. Zato svaka zapovijed postaje istinita kao zahtjev ljubavi i sve se združuju u jednu jedinu zapovijed: ljubi Boga svim srcem svojim i bližnjega kao sebe samoga. "Punina Zakona jest ljubav", piše sveti Pavao (Rim 13,10). S obzirom taj zahtjev, potresni slučaj četvero romske djece, da navedemo tek jedan primjer, koja su protekli tjedan umrla na periferiji ovoga grada u svojoj spaljenoj baraci, nalaže nam da se zapitamo zar jedno solidarnije i više bratsko društvo, dosljednije u ljubavi, to jest više kršćansko, ne bi moglo izbjeći taj tragični čin. A to pitanje vrijedi za sve žalosne događaje, koji se svakodnevno zbivaju u našim gradovima i u našim zemljama.
Dragi prijatelji, možda nije slučajno da se prva Isusova propovijed naziva "Govor na gori"! Mojsije se uspeo na Sinaj da primi Božji zakon i donese ga Izabranom narodu. Isus je sam Božji Sin koji je sišao s neba da nas povede k nebu, k Božjoj visini, na put ljubavi. Štoviše, on sam je taj put: ne moramo činiti ništa drugo već slijediti njega, da bismo provodili u djelo Božju volju i ušli u njegovo kraljevstvo, u vječni život. Samo je jedno stvorenje već stiglo na vrh te gore: Djevica Marija. Zahvaljujući sjedinjenju s Isusom, njezina je pravednost bila savršena: zato ju zazivamo kao Speculom iustitiae (Ogledalo pravednosti). Povjerimo se njoj, da i naše korake vodi u vjernosti Kristovom zakonu.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana