Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 17. srpnja 2011.

(Video)

 

Gdje nema Boga, ništa ne može biti dobro

Draga braćo i sestre!

Evanđeoske prispodobe su kratke pripovijesti koje Isus koristi pri naviještanju otajstava Kraljevstva nebeskog. Koristeći slike i situacije iz svakodnevnog života, Gospodin "nam želi pokazati na pravi temelj svega. On nam pokazuje… Boga koji djeluje, koji ulazi u naš život i želi nas uzeti za ruku" (Isus iz Nazareta. I, Milano, 2007., str. 229). Tom vrstom pripovijedanja božanski Učitelj poziva priznati prije svega da Bogu Ocu pripada prvo mjesto: gdje nema njega, ništa ne može biti dobro. To je presudni prioritet za sve. Božje kraljevstvo znači, upravo, Božje gospodstvo, a to znači da se njegovu volju mora uzimati kao mjerilo kojom se vodimo u svojem životu.

Tema sadržana u Evanđelju ove nedjelje jest upravo Kraljevstvo Božje. "Nebo" ne treba shvaćati samo u smislu onoga što je iznad nas, jer taj beskrajni prostor ima također oblik čovjekove nutrine. Isus uspoređuje Kraljevstvo nebesko s poljem žita, da nam pomogne shvatiti da je u nama zasijano nešto maleno i skriveno, a, ipak, posjeduje neku nezadrživu životnu snagu. Usprkos svim preprekama, sjeme će se razviti i plod će sazreti. Taj će plod biti dobar samo ukoliko tlo života bude obrađivano onako kako Bog to hoće. Zato u prispodobi o dobrom žitu i kukolju (Mt 13, 24-30), Isus nas opominje da, nakon što je gospodar izvršio sjetvu, "dok su njegovi ljudi spavali" došao je "njegov neprijatelj" i posijao korov. To znači da moramo biti spremni čuvati milost primljenu na dan krštenja, nastavljajući jačati vjeru u Gospodina, koji sprječava zlu da pusti korijenje. Sveti Augustin, komentirajući tu prispodobu, primjećuje da su "mnogi najprije kukolj a kasnije postanu dobro sjeme" te dodaje: "ako se s ovima, dok su zli, ne bi postupalo strpljivo, ne bi došlo do hvalevrijedne promjene" (Quaest. septend. in Ev. sec. Matth., 12, 4: PL 35, 1371).

Dragi prijatelji, Knjiga mudrosti – iz koje je danas preuzeto prvo čitanje – ističe upravo taj vidik Božjeg bića: "Jer, osim tebe, nema Boga koji se brine za sve… Jer moć je tvoja načelo pravice tvoje i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti" (Mudr 12, 13-16), a Psalam 86 to potvrđuje: "Jer ti si, Gospode, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju" (r. 5). Ako smo dakle djeca Oca koji je tako velik i dobar, nastojmo mu biti slični! To je cilj koji je Isus stavljao pred sebe svojim propovijedanjem; govorio je naime svojim slušateljima: "Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!" (Mt 5, 48). Obratimo se s povjerenjem Mariji, koju smo jučer zazivali pod naslovom Presveta Djevica od gore Karmela, da nam pomogne vjerno slijediti Isusa, i tako živjeti kao prava djeca Božja.


Apel

S dubokom zabrinutošću pratim vijesti s područja roga Afrike a osobito iz Somalije, koja je pogođena velikom sušom a zatim, u nekim područjima, također snažnim kišama, koje uzrokuju humanitarnu katastrofu. Nebrojene osobe bježe iz te užasne bijede u potrazi za hranom i pomoći.

Želim da se međunarodna zajednica snažnije pokrene da bi toj našoj braći i sestrama koji su već teško kušani, među kojima je i mnogo djece, blagovremeno bila poslana pomoć. Neka tim ljudima koji trpe ne uzmanjka naša solidarnost i konkretna potpora svih ljudi dobre volje.

  

© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana

   Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana