Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 31. srpnja 2011.

(Video)

  

Velika Gospodinova ljubav prema narodu

Draga braćo i sestre!

Evanđelje ove nedjelje opisuje čudo umnažanja kruha, kojeg Isus čini za mnoštvo koje ga je slijedilo da ga sluša i da bude izliječeno od raznih bolesti (usp. Mt 14, 14). S približavanjem večeri učenici su predložili Isusu da otpusti mnoštvo, da se može otići okrijepiti. Ali Isus ima nešto drugo na umu: "dajte im vi jesti" (Mt 14, 16). Oni, međutim, nemaju "ništa osim pet kruhova i dvije ribe". Isus tada čini gestu koja podsjeća na sakrament euharistije: "pogleda na nebo, izreče blagoslov pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu" (Mt 14, 19). Čudo se sastoji u bratskom dijeljenju tih nekoliko kruhova koji, povjerenih Božjoj moći, ne samo da su dovoljni za sve, već štoviše ima i viška, tako da je na kraju prikupljeno dvanaest košara preostalih ulomaka. Gospodin usrdno poziva učenike da oni dijele kruh mnoštvu; na taj ih način uči i priprema za buduće apostolskog poslanje: morat će naime svima nositi hranu Riječi života i sakramenata.

U tome se čudesnom znaku isprepliću Božje utjelovljenje i djelo otkupljenja. Isus, naime, "silazi" s barke da bi se susreo s ljudima (usp. Mt 14, 14). Sveti Maksim Ispovjedalac kaže da se Božja riječ "iz ljubavi prema nama udostojala uprisutniti u tijelu, proizišlom od nas i jednakom nama osim u grijehu, i izložiti nam nauk nama primjerenim riječima i primjerima" (Ambiguum 33: PG 91, 1285 C). Gospodin nam ovdje pruža rječit izraz svoje velike ljubavi prema narodu. Odmah pomislimo na mnogu braću i sestre koji ovih dana, na rogu Afrike, trpe dramatične posljedice bijede, otežane ratom i pomanjkanjem čvrstih institucija. Krist je pozoran na materijalne potrebe, ali želi darovati više, jer čovjek "uvijek žudi za nečim većim, treba nešto više" (Gesù di Nazaret, Milano 2007., 311). U Kristovu je kruhu prisutna Božja ljubav; u susretu s njim "hranimo se, tako reći, istim Bogom živim, blagujemo uistinu 'kruh nebeski'" (isto).

Dragi prijatelji "u euharistiji nas Isus čini svjedocima Božje samilosti prema svakom bratu i sestri. Tako se oko euharistijskog otajstva rađa služba ljubavi prema bližnjemu" (Posinodska apostolska pobudnica Sacramentum caritatis, 88). Svjedoči nam to također sveti Ignacije Loyolski, utemeljitelj družbe Isusove, kojeg se Crkva danas spominje. Ignacije je, naime, odlučio živjeti tako da "traži Boga u svemu, ljubi Njega u svim stvorenjima" (usp. Konstitucije Družbe Isusove, III, 1, 26). Povjerimo Djevici Mariji svoju molitvu, da otvori naše srce samilosti prema bližnjemu i bratskom dijeljenju.

  

© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana

   Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana