Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

 Nedjelja 2. listopada 2011.

[Video]

  

Velika odgovornost radnika u Gospodinovu vinogradu

Draga braćo i sestre!

Evanđelje ove nedjelje se zaključuje jednom osobito oštrom Isusovom opomenom, upućenom glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: "Zato će se - kažem vam - oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove" (Mt 21, 43). Te riječi daju shvatiti koliko je velika odgovornost onih koji su, u svakom dobu, pozvani raditi u Gospodinovu vinogradu, osobito sa zadaćom autoriteta, i potiču nas da obnovimo svoju punu vjernost Kristu. On je "kamen koji su graditelji odbacili" (usp. Mt 21, 42), jer su ga proglasili neprijateljem zakona i opasnim po javni red; ali on, odbačen i raspet, je uskrsnuo, postavši "kamen zaglavni" na kojem mogu s punom sigurnošću počivati temelji svakog ljudskog života i čitavog svijeta. O toj istini govori prispodoba o nevjernim vinogradarima, kojima je neki čovjek povjerio svoj vinograd, da ga obrađuju i beru njegove plodove. Vlasnik vinograda predstavlja samog Boga, dok vinograd simbolizira njegov narod, kao i život koji nam on daruje da, s njegovom milošću i vlastitim zauzimanjem, činimo dobro. Sveti Augustin tumači da "nas Bog uvijek obrađuje kao neko polje da bi nas učinio boljima" (Sermo 87, 1, 2: PL 38, 531). Bog ima plan za svoje prijatelje, ali nažalost čovjekov odgovor je često okrenut k nevjernosti, koja se pretvara u odbacivanje. Oholost i sebičnost priječe čovjeka prepoznati i primiti čak i najdragocjeniji Božji dar: njegova Jedinorođenog Sina. Kada, naime, "posla k njima sina svoga – piše evanđelist Matej – … [vinogradari] pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju" (Mt 21, 37.39). Bog predaje samoga sebe u naše ruke, prihvaća da bude nedokučivi misterij slabosti i očituje svoju svemoćnost u vjernosti naumu ljubavi koja, na kraju, predviđa također pravednu kaznu za opake (usp. Mt 21, 41).)
Čvrsto usidreni u vjeri u zaglavni kamen koji je Krist, ostanimo u Njemu poput trsa koji ne može sam od sebe donijeti ploda ako ne ostane na lozi. Samo u njemu i zajedno s njim se gradi Crkva, narod novoga saveza. Pisao je u vezi s tim sluga Božji Pavao VI.: "Prvi plod produbljene svijesti Crkve o sebi samoj jeste taj da ponovno otkrije svoju životvornu povezanost s Kristom. To je nešto veoma poznato, ali temeljno i nužno i nikada nije dovoljno poznato, meditirano, slavljeno" (Enc. Ecclesiam suam, 6. kolovoza 1964.: AAS 56 [1964], 622).
Dragi prijatelji, Gospodin je uvijek blizu i na djelu u povijesti ljudskog roda, i prati nas također s osobitom prisutnošću svojih anđela, koje Crkva danas časti kao "čuvare", to jest poslužitelje njegove božanske brižnosti prema svakom čovjeku. Od svoga početka pa sve do časa smrti, ljudski je život okružen njihovom neprestanom zaštitom. A anđeli čine krunu Presvete Kraljice od pobjede, Blažene Djevice Marije od krunice, koja na prvu nedjelju listopada, upravo u ovo vrijeme, iz svetišta u Pompejima i iz čitavog svijeta, prima žarku prošnju, da zlo bude pobijeđeno i da se, u punini, objavi Božja dobrota.


Nakon Angelusa:

Draga braćo i sestre, danas popodne će u Ivreji biti proglašena blaženom sestra Antonia Maria Verna, utemeljiteljica Družbe sestara milosrdnica od Bezgrešnog začeća iz Ivreje. Obred će slaviti kardinal Tarcisio Bertone, moj državni tajnik. Zahvaljujmo Bogu za svijetli lik nove blaženice, koja je živjela na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće i koja je uzor posvećene žene i odgojiteljice.

Od srca pozdravljam i blagoslivljam hrvatske hodočasnike, a osobito vjernike Hrvatske katoličke zajednice iz Kelkheima.

Dragi prijatelji, započeli smo mjesec posvećen Blaženoj Djevici Mariji. Potičem vas da u svojim obiteljima svakodnevno molite kako bi Božji blagoslov prebivao među vama. Hvaljen Isus i Marija!

 

© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana