Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

KATEHEZA PAPE BENEDIKTA XVI.

NA OPĆOJ AUDIJENCIJI

Srijeda, 19. kolovoza 2009.

  [Video]


 

Apostolski žar svetog Ivana Eudesa

 

Danas se slavi liturgijski spomen svetog Ivana Eudesa, neumornog apostola pobožnosti svetim srcima Isusa i Marije, koji je živio u Francuskoj u 17. stoljeću, dobu označenom oprečnim vjerskim pojavama. Dok se širio prijezir prema kršćanskoj vjeri od strane nekih misaonih struja koje su tada prevladavale, Duh Sveti je probudio duhovnu obnovu punu žara, s veoma istaknutim ličnostima poput de Berullea, svetog Vinka Paulskog, svetog Luigija M. Grignona de Montforta te svetog Ivana Eudesa. Ta velika "francuska škola" svetosti imala je među svojim plodovima također svetog Ivana Mariju Vianneya. Po tajanstvenom naumu providnosti, moj časni prethodnik Pio XI. proglasio je, 31. svibnja 1925., zajedno svetima Ivana Eudesa i Arškog župnika, pruživši Crkvi i čitavom svijetu dva izvanredna primjera svećeničke svetosti.

U kontekstu Svećeničke godine, rado koristim priliku da istaknem apostolski žar svetog Ivana Eudesa, koji se osobito posvetio odgoju dijecezanskog klera. U velikom dijelu Francuske u prvoj polovici 17. stoljeća kasnilo se s primjenom norme Tridentskog sabora iz 1563. koja se tiče osnivanja sjemeništa. Vođen jasnom sviješću o velikoj potrebi duhovne pomoći, koju su osjećale duše također zbog neprikladnosti velikog dijela klera da odgovori na tu potrebu, sveti Ivan Eudes ustanovio je Kongregaciju posvećenu na osobit način odgoju svećenika. U sveučilišnom gradu Caenu utemeljio je svoje prvo sjemenište. To se iskustvo pokazalo itekako korisnim i cijenjenim te se ubrzo proširilo na druge biskupije. Put svetosti, kojim je on prošao i kojeg je predlagao svojim učenicima, imao je za temelj čvrsto pouzdanje u ljubav koju je Bog objavio čovječanstvu u Kristovu svećeničkom srcu i u majčinskom srcu Marijinu. Svaki svećenik mora biti svjedok i apostol te ljubavi.

I danas se opaža potreba da svećenici svjedoče beskrajno Božje milosrđe životom potpuno "osvojenim" od Krista i uče se tome od godina svoje priprave u sjemeništima. Odgoj klera, u kojem prema apostolskoj pobudnici Pastores dabo vobis treba postojati duboki kontinuitet između početnog i trajnog momenta, predstavlja pravo polazište za istinsku obnovu života i apostolata svećenika, te je također uporišna točka kako "nova evangelizacija" ne bi bila tek jedan privlačan slogan, već postala stvarnost. Temelji udareni u odgoju u sjemeništu predstavljaju onaj nezamjenjivi "duhovni humus" u kojem se čovjek uči biti poput Krista, puštajući da se postupno suobličava Njemu, jedinom Vrhovnom svećeniku i Dobrom pastiru. Vrijeme provedeno u sjemeništu treba stoga promatrati kao aktualizaciju momenta u kojem Gospodin Isus, nakon što je pozvao apostole i prije nego će ih poslati da propovijedaju, traži od njih da budu s Njim (usp. Mk 3, 14), da učvrste odnos dubokog prijateljstva s Njim kako bi mogli sudjelovati u njegovu poslanju (usp. Pastores dabo vobis, br. 42).

Tijekom ove Svećeničke godine pozivam vas, draga braćo i sestre, da molite za svećenike i za sve one koji se spremaju primiti izvanredni dar ministerijalnog svećeništva. Svima upućujem poziv svetog Ivana Eudesa: "Darujte se Isusu, kako biste ušli u beskraj njegova velikog Srca, u kojem su srce njegove Svete Majke i svih svetaca, i kako biste se izgubili u tome bezdanu ljubavi, milosrđa, poniznosti, čistoće, strpljivosti, podložnosti i svetosti" (Coeur admirable, III, 2).

Papin pozdrav hrvatskim hodočasnicima na hrvatskom:

S velikom radošću pozdravljam sve hrvatske hodočasnike! Dragi prijatelji, kroz ovu godinu posebno molite u vašim obiteljima za vaše svećenike da budu vjerni nasljedovatelji našega Gospodina i za nova duhovna zvanja u vašem narodu! Hvaljen Isus i Marija!

 

           Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana