Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN BLAGOSLOV I PORUKA URBI ET ORBI NA USKRS 2010.

Nedjelja, 4. travnja 2010.

 [Video]

Duhovni je "izlazak" početak potpune slobode

 

"Cantemus Domino: gloriose enim magnificatus est", (Liturgija časova, Uskrs, Služba čitanja, ant. 1.).

 

Draga braćo i sestre!

Donosim vam navještaj Uskrsa ovim liturgijskim riječima, u kojima iznova odjekuje drevni himan hvale Židova nakon prolaska kroz Crveno more. Knjiga Izlaska (usp. 15,19-21) nam pripovijeda da su, kada su prešli more i stigli na drugu obalu i vidjeli potopljene Egipćane, Mojsijeva i Aronova sestra Mirjam i druge žene zaplesale pjevajući: "Zapjevajte Jahvi / jer se proslavio! / Konja s konjanikom / u more je survao." Tu pjesmu zahvalnicu kršćani cijeloga svijeta ponavljaju na uskršnjem bdijenju, a posebna molitva objašnjava njezino značenje, molitva koju sada, u punoj svjetlosti uskrsnuća, radosno ponavljamo: "Bože, i u naše vrijeme svjedoci smo sjaja tvojih drevnih čudesa: ono što je tvoja moćna ruka učinila da bi oslobodila samo jedan narod od faraonova tlačenja, ti sada činiš po vodi krštenja za spasenje svih naroda; daj da svi ljudi budu pribrojenu među sinove Abrahamove i budu dionici dostojanstva izabranoga naroda."

Evanđelje nam je objavilo ispunjenje drevnih obećanja: svojom smrću i uskrsnućem Isus Krist oslobodio je čovjeka od najvećeg ropstva, od ropstva grijehu i otvorio mu put prema Obećanoj zemlji, kraljevstvu Božjemu, sveopćem kraljevstvu pravde, ljubavi i mira. Taj se "izlazak" ponajprije događa u samome čovjeku, u novom rođenju Duha Svetoga, što je učinak krštenja koji nam je Isus darovao upravo u uskršnjem otajstvu. Stari čovjek ustupa mjesto novome; ostavlja iza sebe stari život i kreće u novi (usp. Rim 6,4). Ali duhovni je "izlazak" početak potpune slobode koja je u stanju obnoviti svaku ljudsku, osobnu i društvenu dimenziju.

Da, braćo, Uskrs je pravo spasenje čovječanstva! Da Isus – jaganjce Božje – nije prolio svoju krv za nas, nikakve nade ne bismo imali, naš udes i udes cijeloga svijeta bila bi neizbježno smrt. Ali Uskrs je sve to promijenio: Isusovo uskrsnuće novo je stvaranje, poput kalema što obnavlja cijelu biljku. To je događaj koji je duboko promijenio tijek povijesti, pretegnuvši je jednom za svagda na stranu dobra, na stranu života, oprosta. Slobodni smo, spašeni smo! I zato naša srca mogu klicati: "Slavimo Gospodina! Doista je velik!"
Kršćanski narod, izašavši iz voda krštenja, poslan je u svijet da svjedoči o tom spasenju i da svima donese plod Uskrsa koji je novi život oslobođen grijeha, vraćen u prvobitnu ljepotu, dobrotu i istinu. Tijekom dvije tisuće godina, kršćani su – osobito sveci – plodili povijest živim iskustvom Uskrsa. Crkva je narod izlaska jer neprestano živi uskršnje otajstvo i širi njegovu obnavljajuću snagu u svakom dobu i na svakom mjestu. I danas je čovječanstvu potreban "izlazak". Ono ne treba površne promjene, već moralno i duhovno obraćenje. Potrebno mu je spasenje iz evanđelja da bi izašlo iz krize koja je duboka i traži duboke promjene, počevši od savjesti.

Od Gospodina Isusa molim da na Bliskom istoku, a osobito u zemlji posvećenoj njegovom smrću i uskrsnućem, narodi postignu pravi i konačni "izlazak" iz rata i nasilja prema miru i slozi. Neka kršćanskim zajednicama koje, osobito u Iraku, trpe iskušenja i patnje, Uskrsnuli ponovi riječi utjehe i ohrabrenja koje je uputio apostolima na Posljednjoj večeri: "Mir vama!" (Iv 20,21)

Latinsko-američkim država i Karibima koje trpe od opasnog porasta zločina povezanih s trgovinom droge, Kristov Uskrs neka bude znak pobjede mirnoga suživota i poštovanja zajedničkoga dobra. Neka dragi narod Haitija, pogođen strašnom tragedijom potresa, ispuni svoj "izlazak" iz tuge i očaja prema novoj nadi potpomognutoj međunarodnom solidarnošću. Ljubljeni građani Čilea, također pogođeni strašnom katastrofom, neka, potpomognuti vjerom, započnu obnovu.

Neka se u snazi uskrsnulog Isusa u Africi okončaju sukobi koji uzrokuju razaranja i patnje i postignu mir i pomirenje koji su jamstvo razvoja. Posebno preporučam Gospodinu budućnost Demokratske Republike Kongo, Gvineje i Nigerije.

Neka Uskrsnuli pomogne kršćanima koje se zbog njihove vjere proganja pa čak i ubija, kao u Pakistanu. Zemljama pogođenim terorizmom i društvenim i vjerskim nepravdama, neka On dade snagu da krenu putem dijaloga i mirnog suživota. Odgovornima u svim narodima neka Kristov Uskrs donese svjetlost i snagu da ekonomsko i financijsko djelovanje napokon vode prema načelima istine, pravde i bratske pomoći. Neka spasiteljska moć Kristova uskrsnuća prožme cijelo čovječanstvo kako bi moglo prevladati mnoga i tragična očitovanja "kulture smrti" koja se širi, i postaviti temelje budućnosti ljubavi i istine u kojoj će svako ljudsko biće biti poštovano i prihvaćeno.

Draga braćo i sestre! Uskrs ne stvara nikakvu čaroliju. Kao što su Židovi iza Crvenog mora našli pustinju, tako Crkva, nakon Uskrsnuća, uvijek nalazi povijest s njezinim radostima i nadama, bolima i strepnjama. Ipak, ta se povijest promijenila, obilježili su je novi i vječni savez i doista je okrenuta budućnosti. Zato, spašeni u nadi, nastavimo naše hodočašće, noseći u srcu taj drevni, a uvijek novi pjev: "Slavimo Gospodina! Uistinu je velik!"

 

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana