Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

Nagovor pape Franje uz molitvu Anđeo Gospodnji na Cvjetnicu

24. ožujka 2013.

 

Draga braćo i sestre,

na završetku ovog slavlja, zazovimo zagovor Djevice Marije da nas prati u Velikom tjednu. Neka nam ona, koja je s vjerom slijedila svoga Sina sve do Kalvarije, pomogne ići za njim, noseći s vedrinom i ljubavlju svoj križ, da bismo s radošću prispjeli Uskrsu. Neka Djevica Žalosna bude potpora posebno onima koji proživljavaju teške situacije. Osobito sam u mislima sa osobama oboljelim od tuberkuloze, jer se danas slavi Svjetski dan borbe protiv te bolesti. Mariji posebno povjeravam vas, predraga mladeži, i vaš put prema Rio de Janeiru. Do

viđenja do srpnja u Riju. Pripravite svoj duh i srce.

Svima želim sretan put!

 

Angelus Domini…Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana