Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji

Nedjelja, 1. veljače 2015.

[Multimedia]


 

Snaga Božje Riječi

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Evanđelje ove nedjelje (Mk 1, 21-28) predstavlja Isusa koji je, sa svojom malom zajednicom učenika, ulazi u Kafarnaum, grad u kojem je živio Petar i koji je u to doba bio najveći grad u Galileji. I Isus ulazi u grad.

Evanđelist Marko nam govori da je Isus, budući da je toga dana bila subota, pošao odmah u sinagogu i počeo poučavati (usp. r. 21). To upućuje na zaključak kako prvo mjesto pripada Božjoj Riječi, Riječi koju treba slušati, Riječi koju treba primiti, Riječi koju treba naviještati. Došavši u Kafarnaum, Isus ne odgađa navještaj evanđelja, ne misli najprije na logističko uređenje - koje je svakako potrebno - svoje male zajednice, ne zadržava se na organizaciji. Njegova glavna briga je prenositi Božju Riječ snagom Duha Svetoga. A ljudi u sinagogi bili su zadivljeni, jer Isus "učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci" (r. 22).

Što znači "s vlašću"? To znači da se u Isusovim ljudskim riječima osjećala sva snaga Božje riječi, osjećala se vlast samoga Boga, nadahnitelja Svetog pisma. A jedna od karakteristika Božje riječi jest da ostvaruje ono što govori. Jer Božja se riječ podudara s njegovom voljom. Mi, naprotiv, često izgovaramo prazne riječi, bez korijena ili suvišne riječi, riječi koje se ne podudaraju s istinom. Božja riječ međutim odgovara istini, jedno je s njegovom voljom i ostvaruje ono što kaže. Zapravo, Isus, nakon što je propovijedao, odmah pokazuje svoju vlast oslobodivši jednog čovjeka, prisutna u sinagogi, koji je bio opsjednut nečistim duhom (usp. Mk 1, 23-26). Upravo Kristova božanska vlast je izazvala reakciju sotone, skrivenog u tome čovjeku; Isus je, pak, odmah prepoznao glas zloduha te "mu zaprijeti: 'Umukni i iziđi iz njega'" (r. 25). Snagom svoje riječi, Isus oslobađa čovjeka od zloduha. Prisutni su ponovno ostali u čudu: "Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se" (r. 27). Božja riječ izaziva u nama čuđenje. Ona posjeduje takvu snagu da nas ostavlja u čudu.
Evanđelje je riječ života: ne tlači ljude, naprotiv, oslobađa one koji su robovi tolikih zlih duhova ovog svijeta: duha taštine, ljubavi prema novcu, oholosti, putenosti... Evanđelje mijenja srce, mijenja život, pretvara zle sklonosti u dobre odluke. Evanđelje može mijenjati ljude! Stoga je dužnost Kristovih vjernika širiti posvuda njegovu otkupiteljsku moć, postajući misionari i glasnici Božje riječi. Predlaže nam to sam današnji odlomak koji završava s misionarskim otvaranjem i kaže: "I pročulo se odmah o njemu – o Isusu – posvuda, po svoj okolici galilejskoj" (r. 28). Novo učenje koje Isus poučava s vlašću jest ono koja Crkva donosi svijetu, zajedno s učinkovitim znacima njegove prisutnosti: pouzdan nauk i oslobađajuće djelovanje Sina Božjeg postaju riječi spasenja i geste ljubavi misionarske Crkve. Uvijek imajte na umu da evanđelje ima moć promijeniti život! Nemojte to zaboraviti. To je Radosna vijest, koja nas preobražava tek kad dopustimo da ona preobrazi nas same. Zato vas uvijek molim da budete u svakodnevnom doticaju s evanđeljem, da ga čitate svaki dan, jedan odlomak, kratki tekst, da meditirate i da ga nosite svugdje sa sobom: u džepu, torbi... To jest da se hranite svakoga dana tim neiscrpnim izvorom spasenja. Ne zaboravite to! Pročitajte odlomak iz Evanđelja svakoga dana. To je snaga koja nas mijenja, koja nas preobražava: mijenja život, mijenja srce.
Zazovimo majčinski zagovor Djevice Marije, one koja je prihvatila Riječ i rodila je za svijet, za sve ljude. Neka nas ona nauči da budemo slušatelji i snažni navjestitelji Isusova evanđelja.


Nakon Angelusa

Želim objaviti da ću u subotu 6. lipnja, ako Bog da, ići u Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine. Već od sada vas molim da molite da moj pohod tim dragim ljudima bude ohrabrenje za vjernike katolike, da probudi kvasce dobra i pridonese učvršćenju bratstva i mira, međureligijskog dijaloga i prijateljstva.
[…]
Svima želim ugodnu nedjelju. Molim vas da ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i doviđenja!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana