Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATEHEZA PAPE FRANJE

NA OPĆOJ AUDIJENCIJI

Srijeda, 8. travnja 2015.

[Multimedia]


 

[Speaker]

Draga braćo i sestre,

Sveti Otac nas podsjeća da su djeca najljepši dar i blagoslov kojega je Stvoritelj podario muškarcu i ženi. Nažalost, postoje mnogi od njih koji proživljavaju svoje mučne životne priče, jer su od početka svojega života napušteni, odbačeni i prezreni. Netko se usudi reći kako je počinjena grješka time što su neki do njih došli na ovaj svijet. To je sramota društva koje smo izgradili! Djeca plaćaju i cijenu nezrelih veza i neodgovornih rastava; podvrgavaju se posljedicama kulture raznih prava ogorčenih pojedinaca i postaju tako prerano sazrela djeca. Često upijaju nasilje koje nisu u stanju “probaviti” i pod nadzorom odraslih prisiljeni su navikavati se na ponižavanja.

Kao i u prošlosti, Crkva i u ovom našem vremenu stavlja svoju majčinsku brigu u službu djece i njihovih obitelji. Roditeljima i djeci ovoga svijeta donosi Božji blagoslov i majčinsku nježnost. Djeca nisu nešto čime bismo manipulirali! Gospodin prosuđuje naš život slušajući upravo ono što mu govore djeca – anđeli, oni koji “motre navijek lice Oca koji je na nebesima” (usp. Mt 18,10). Upitajmo se često: što će pripovijedati Bogu o nama ova djeca – anđeli? Sada će nam Sveti Otac uputiti svoj pozdrav.

[Santo Padre]

Saluto cordialmente tutti i pellegrini croati, in particolare i giovani volontari della Diocesi di Dubrovnik, insieme con il loro Pastore, Mons. Mate Uzinić. Cari amici, voi siete i figli della Chiesa che è vostra Madre e Maestra. Come la Chiesa consola tanti che sono bisognosi, così anche voi, con il vostro zelo fraterno, edificate il mondo in cui vivete. Sappiate trovare il vostro posto nella Chiesa e nella società, assumendo generosamente gli impegni che ora vi vengono affidati in famiglia e fuori. La vostra gioventù sia forte e si nutra della fede e non di altro!Solo così troverete sempre di nuovo nella vostra vita Cristo Risorto, che ci ha liberati dalla morte. Grato per il vostro impegno nella Chiesa, vi benedico tutti. Siano lodati Gesù e Maria!

[Speaker]

Srdačno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito sve mlade volontere iz Dubrovačke biskupije, zajedno s njihovim Pastirom, Mons. Matom Uzinićem. Dragi mladi prijatelji, vi ste sinovi i kćeri Crkve, koja je vaša Majka i Učiteljica. Kao što Crkva tješi tolike u potrebi, tako i vi svojim nesebičnim zalaganjem te s mladenačkim žarom i radošću izgrađujte društvo u kojemu živite. Budite spremni naći svoje mjesto u Crkvi i u društvu, prihvaćajući velikodušno zadaće koje vam se povjeravaju.Vaša mladost treba biti snažna, poduprta vjerom a ne prolaznim stvarima. Samo ćete tako uvijek iznova nalaziti Krista Uskrsnuloga, koji nas je oslobodio od smrti. Zahvalan za vaše zalaganje u Crkvi, od srca vas blagoslivljam! Hvaljen Isus i Marija!

 

 


Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana