Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - KO  - PL  - PT ]

VIAGGIO APOSTOLICO
DI SUA SANTITÀ FRANCESCO
NELLA REPUBBLICA DI COREA
IN OCCASIONE DELLA VI GIORNATA DELLA GIOVENTÙ ASIATICA

(13-18 AGOSTO 2014)

Anioł Pański

Tedzon, 15 sierpnia 2014 r.

Video

   

Drodzy Bracia i Siostry!

Na zakończenie Mszy św. zwróćmy się jeszcze raz do Matki Bożej, Królowej Nieba. Ofiarujmy Jej wszystkie nasze radości, nasze smutki i nasze nadzieje.

Szczególnie powierzmy Jej wszystkich, którzy stracili życie podczas zatonięcia promu Sewol, a także tych, którzy cierpią z powodu następstw tej wielkiej narodowej katastrofy. Niech Pan przyjmie zmarłych do swego pokoju, pocieszy tych, którzy ich opłakują, i nadal wspiera tych, którzy tak wielkodusznie przyszli z pomocą swoim braciom i siostrom. Niech to tragiczne wydarzenie, które zjednoczyło wszystkich Koreańczyków w smutku, umocni ich zaangażowanie we współpracę w duchu solidarności dla wspólnego dobra.

Prośmy również Matkę Bożą, aby spojrzała z miłosierdziem na tych spośród nas, którzy cierpią, zwłaszcza na chorych, ubogich i osoby, które nie mają godnej pracy.

Wreszcie, w dniu, kiedy Korea świętuje swoje wyzwolenie, prośmy Matkę Bożą, aby czuwała nad tym szlachetnym narodem i jego obywatelami. Powierzmy Jej opiece wszystkich ludzi młodych, którzy przybyli tutaj z całej Azji. Niech będą radosnymi zwiastunami jutrzenki świata pokojowego, zgodnie z miłosiernym planem Boga!

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana