Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

PAPA FRANCESCO

REGINA COELI

Piazza San Pietro
Domenica della Divina Misericordia, 27 aprile 2014

Video

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Zanim zakończy się to święto wiary pragnę pozdrowić i podziękować wam wszystkim!

Dziękuję [papieżowi seniorowi Benedyktowi XVI], braciom kardynałom i wielu biskupom oraz kapłanom z całego świata.

Moją wdzięczność kieruję ku delegacjom oficjalnym z wielu krajów, które przybyły, aby złożyć hołd dwóm papieżom, którzy przyczynili się trwale dla sprawy rozwoju ludów i pokoju. Specjalne podziękowania kierujemy do władz włoskich za cenną współpracę.

Z wielką miłością pozdrawiam pielgrzymów z diecezji Bergamo i Krakowa! Umiłowani, uczcijcie pamięć dwóch świętych papieży wiernie realizując ich nauczanie.

Jestem wdzięczny wszystkim, którzy wielkodusznie przygotowali te pamiętne dni: diecezji rzymskiej z kardynałem Vallinim, władzom Rzymu z burmistrzem Ignazio Marino, siłom porządkowym, różnym organizacjom, stowarzyszeniom oraz licznym wolontariuszom. Dziękuję wszystkim!

Moje pozdrowienie kieruję do wszystkich pielgrzymów - tu, na Placu Świętego Piotra, na sąsiednich ulicach i w innych miejscach Rzymu a także tym, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji. Dziękuję też kierownictwu i pracownikom mediów, którzy dali wielu osobom możliwość uczestniczenia. Szczególne pozdrowienie niech dotrze do chorych i osób w podeszłym wieku, którym nowi święci byli szczególnie bliscy.

A teraz zwracamy się w modlitwie do Najświętszej Maryi Panny, którą święty Jan XXIII i święty Jan Paweł II miłowali jak Jej własne dzieci.

Regina Caeli ...

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana