Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPIEŻ FRANCISZEK

ANIOŁ PAŃSKI

Plac św. Piotra
Niedziela, 13 października 2019 r.

[Multimedia]


 

Drodzy Bracia i Siostry!

Przed zakończeniem tej Eucharystii pragnę was wszystkich pozdrowić i wam podziękować.

Dziękuję braciom kardynałom i biskupom, jak również kapłanom, zakonnicom i zakonnikom, pochodzącym ze wszystkich stron świata, a zwłaszcza tym, którzy należą do duchowych rodzin nowych świętych. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych tutaj wiernych świeckich.

Pozdrawiam oficjalne delegacje z różnych krajów, w szczególności pana prezydenta Republiki Włoskiej i Jego Wysokość księcia Walii. Faktycznie, przez swoje ewangeliczne świadectwo ci święci przyczynili się do duchowego i społecznego rozwoju w swoich krajach.

Szczególne pozdrowienie kieruję do przedstawicieli Wspólnoty Anglikańskiej, z żywą wdzięcznością za obecność, a także witam ciebie, drogi bracie, który jesteś nowym biskupem tutaj, w Rzymie.

Pozdrawiam was wszystkich, drodzy pielgrzymi, jak również osoby, które śledziły tę Mszę św. za pośrednictwem radia i telewizji. Specjalne pozdrowienie kieruję do wiernych w Polsce, którzy dzisiaj świętują Dzień Papieski; dziękuję im także za modlitwy i za stale okazywane przywiązanie.

Myślą podążam raz jeszcze ku Bliskiemu Wschodowi. Zwłaszcza ku umiłowanej i udręczonej Syrii, skąd znów dochodzą dramatyczne wiadomości o losie ludności w północno-wschodniej części kraju, która zmuszona jest opuszczać swoje domy z powodu działań zbrojnych; wśród tej ludności jest także wiele rodzin chrześcijańskich. Do wszystkich zaangażowanych stron, a także do wspólnoty międzynarodowej z naciskiem kieruję kolejny apel i proszę o szczere angażowanie się na drodze dialogu, z uczciwością i przejrzystością, aby szukać skutecznych rozwiązań.

Wraz ze wszystkimi uczestnikami Synodu Biskupów poświęconego Regionowi Panamazońskiemu, zwłaszcza z tymi, którzy pochodzą z Ekwadoru, śledzę z niepokojem to, co dzieje się w tym kraju w ostatnich tygodniach. Zawierzam go wspólnej modlitwie oraz wstawiennictwu nowych świętych i łączę się w bólu z powodu zabitych, rannych i zaginionych. Zachęcam do zabiegania o pokój społeczny, przy zachowaniu szczególnej uwagi na ludność najbardziej bezbronną, ubogich oraz na prawa człowieka.

A teraz zwrócimy się do Maryi Dziewicy, wzoru ewangelicznej doskonałości, aby nam pomagała iść za przykładem nowych świętych.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana