Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPIEŻ FRANCISZEK

REGINA CAELI

Biblioteka Pałacu Apostolskiego
Niedziela, 24 maja 2020 r.

[Multimedia]


 

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiaj we Włoszech i w innych krajach obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Fragment Ewangelii (Mt 28, 16-20) ukazuje nam apostołów, którzy gromadzą się w Galilei, “na górze, tam gdzie Jezus im polecił” (por. w. 16). Tutaj następuje ostatnie spotkanie zmartwychwstałego Pana z Jego uczniami, na górze. “Góra” ma wielkie znaczenie symboliczne. Na górze Jezus ogłosił Błogosławieństwa (por. Mt 5, 1-12); oddalał się na góry, żeby się modlić (por. Mt 14, 23); tam przyjmował tłumy i uzdrawiał chorych (por. Mt 15, 29). Jednak tym razem na górze nie jest to już Nauczyciel, który działa i naucza, lecz jest to Zmartwychwstały, który prosi uczniów, żeby działali i głosili, i powierza im zadanie, by kontynuowali  Jego dzieło.

Zleca im misję, którą mają pełnić  wobec wszystkich narodów. Mówi: “Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (ww. 19-20). Istotą misji powierzonej apostołom jest głoszenie, chrzczenie, nauczanie i postępowanie  drogą wytyczoną przez Nauczyciela, czyli żywa Ewangelia. To przesłanie zbawienia pociąga za sobą przede wszystkim obowiązek dawania świadectwa – bez świadectwa nie można głosić  - do czego jesteśmy wzywani także my, dzisiejsi uczniowie, abyśmy uzasadniali naszą wiarę. W obliczu tak zobowiązującego zadania i gdy myślimy o naszych słabościach, czujemy się nieprzygotowani, jak z pewnością czuli się także apostołowie.  Jednak nie należy się zniechęcać, lecz pamiętać o słowach Jezusa, które do nich skierował przed wstąpieniem do nieba: “Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Ta obietnica zapewnia stałą i pokrzepiającą obecność Jezusa pośród nas. A w jaki sposób urzeczywistnia się ta obecność? Za sprawą Jego Ducha, który prowadzi Kościół, by  wędrował w dziejach jako towarzysz drogi każdego człowieka. Tego Ducha, który posłany przez Chrystusa i przez Ojca, dokonuje odpuszczenia grzechów i uświęca wszystkich, którzy skruszeni, otwierają się z ufnością na Jego dar. Przez obietnicę, że pozostanie z nami aż do skończenia czasów, Jezus zapoczątkowuje styl swojej obecności w świecie jako Zmartwychwstały. Jezus jest obecny w świecie, lecz w innym stylu, stylu Zmartwychwstałego, zatem jest to obecność, która się objawia w Słowie, w sakramentach, w nieustannym i wewnętrznym działaniu Ducha Świętego. Święto Wniebowstąpienia mówi nam, że Jezus, pomimo iż wstąpił do nieba, by przebywać w chwale po prawicy Ojca, nadal i zawsze jest pośród nas – stąd pochodzą nasza siła, nasza wytrwałość i nasza radość, właśnie z obecności Jezusa pośród nas przez moc Ducha Świętego.

Niech Maryja Dziewica towarzyszy nam w drodze swoją matczyną opieką – od Niej uczmy się łagodności i odwagi, abyśmy byli świadkami zmartwychwstałego Pana w świecie.


Po modlitwie Regina caeli:

Drodzy bracia i siostry, łączmy się duchowo  z wiernymi katolikami w Chinach, którzy dzisiaj ze szczególnym nabożeństwem obchodzą święto Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Chrześcijan i Patronki Chin, czczonej w sanktuarium Szeszan  w Szanghaju. Zawierzajmy prowadzeniu i opiece naszej Matki niebieskiej pasterzy i wiernych Kościoła katolickiego w tym wielkim kraju, aby  mocni w wierze i stali w jedności braterskiej,  byli radosnymi świadkami i krzewicielami miłości i nadziei braterskiej oraz dobrymi obywatelami.

Umiłowani bracia i siostry katolicy w Chinach, pragnę was zapewnić, że Kościół powszechny, którego jesteście nieodłączną częścią, podziela wasze nadzieje i wspiera was w próbach życia. Towarzyszy wam modlitwą o nowe wylanie Ducha Świętego, aby mogły zajaśnieć  w was światło i piękno Ewangelii, moc Boga dla zbawienia każdego, kto wierzy. Wyrażając wam wszystkim raz jeszcze moje wielkie i szczere przywiązanie, udzielam wam specjalnego błogosławieństwa apostolskiego. Niech Matka Boża zawsze ma was w swojej opiece!

Zawierzmy na koniec wstawiennictwu Maryi Wspomożycielki wszystkich uczniów Pana i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w tym trudnym czasie w każdej części świata pracują z pasją i zaangażowaniem na rzecz pokoju, na rzecz dialogu między narodami, na rzecz służby ubogim, na rzecz ochrony świata stworzonego i na rzecz zwycięstwa ludzkości nad każdą chorobą ciała, serca i duszy.

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, w tym roku poświęcony tematowi opowiadania. Oby to wydarzenie było dla nas zachętą do opowiadania i dzielenia się konstruktywnymi historiami, które nam pomagają zrozumieć, że wszyscy jesteśmy częścią większej od nas historii, i możemy patrzeć z nadzieją w przyszłość, jeżeli naprawdę troszczymy się jako bracia jedni o drugich.

Dzisiaj, w dniu  Maryi Wspomożycielki, z miłością i serdecznością pozdrawiam salezjanów i salezjanki. Z wdzięcznością wspominam formację duchową, jaką otrzymałem od synów ks. Bosko.

Miałem udać się dzisiaj do Acerry, żeby umocnić wiarę tej ludności i zaangażowanie tych wszystkich, którzy dokładają starań, żeby zapobiegać dramatycznemu  zanieczyszczeniu  na tak zwanej “terra dei fuochi” (ziemi ognisk). Moja wizyta została przełożona na później; jednakże przesyłam biskupowi, kapłanom, rodzinom i całej wspólnocie diecezjalnej pozdrowienia, błogosławieństwo i słowa otuchy, w oczekiwaniu na nasze spotkanie, gdy tylko będzie to możliwe. Pojadę tam, na pewno!

I dzisiaj przypada także piąta rocznica ogłoszenia encykliki Laudato si’, poprzez którą starałem się zwrócić uwagę na wołanie Ziemi i ubogich. Dzięki inicjatywie Dykasterii ds. Promocji Integralnego Rozwoju Człowieka ”Tydzień Laudato si’”, który teraz obchodziliśmy, znajdzie kontynuację w specjalnym Roku  rocznicowym Laudato si’, specjalnym roku poświęconym refleksji nad tą encykliką, od 24 maja tego roku do 24 maja przyszłego roku. Zachęcam wszystkie osoby dobrej woli, by wzięły w nim udział, aby okazać troskę o nasz wspólny dom i o naszych najsłabszych braci i siostry. Na stronie internetowej zostanie opublikowana modlitwa przeznaczona na ten rok. Dobrze będzie ją odmawiać.

Wszystkim życzę miłej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia.   Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana