Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

WIZYTA PAPIEŻA FRANCISZKA W L’AQUILI

ANIOŁ PAŃSKI

Na dziedzińcu Bazyliki di Santa Maria in Collemaggio
Niedziela, 28 sierpnia 2022 r.

[Multimedia]

_________________________

Drodzy Bracia i Siostry!

Na zakończenie tej celebracji zwrócimy się do Maryi Dziewicy modlitwą Anioł Pański.

Wcześniej jednak pragnę pozdrowić was wszystkich, którzy w niej uczestniczyliście, również tych, którzy zmuszeni byli uczestniczyć na odległość, w domu czy w szpitalu albo w więzieniu. Dziękuję władzom cywilnym za obecność i za wysiłek organizacyjny. Z serca dziękuję kardynałowi arcybiskupowi oraz pozostałym biskupom, kapłanom, konsekrowanym kobietom i mężczyznom, rodzinom, chórowi oraz wszystkim wolontariuszom, a także siłom porządkowym i Obronie Cywilnej.

W tym miejscu, które ucierpiało z powodu poważnej klęski żywiołowej, chcę zapewnić o mojej bliskości mieszkańców Pakistanu, dotkniętych powodziami o katastrofalnych rozmiarach. Modlę się za liczne ofiary, za rannych i za przesiedlonych, a także o szybką i wielkoduszną solidarność międzynarodową.

A teraz prośmy Matkę Bożą, aby, jak powiedziałem na zakończenie homilii, wyjednała dla całego świata przebaczenie i pokój. Módlmy się za naród ukraiński oraz za wszystkie narody, które cierpią z powodu wojen. Oby Bóg pokoju ożywił w sercu rządzących narodami ludzkie i chrześcijańskie poczucie litości, miłosierdzia. Maryjo, Matko Miłosierdzia i Królowo Pokoju, módl się za nami!      Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana