Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

16 stycznia 2019 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Punktem wyjścia dzisiejszej katechezy jest spostrzeżenie, że ​​w Nowym Testamencie modlitwa zdaje się dążyć do tego, co istotne, co zawiera się w jednym słowie: Abbà, Ojcze. Św. Paweł napisał: „Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abbà, Ojcze!»” (Rz 8,15). „Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abbà, Ojcze!” (Ga 4,6). W tym wezwaniu streszcza się cała nowość Ewangelii. Poznawszy Jezusa i Jego przepowiadanie, chrześcijanin nie uważa już Boga za tyrana, którego należy się bać, ale zwraca się do Niego z zaufaniem, nazywając go „Ojcem”. Nie chodzi tylko o odwołanie się do jakiegoś symbolu, do obrazu ojca w relacji z Bogiem. Powiedzenie „Abbà - Ojczejest czymś o wiele bardziej intymnym i poruszającym. Przywołuje miłość, ciepło, coś, co nas przenosi w sytuacje z dzieciństwa: odczucia dziecka całkowicie ogarniętego czułym objęciem ojca. Ewangelie wprowadzają nas lepiej w znaczenie tego słowa przez przypowieść o miłosiernym ojcu (por. Łk 15, 11-32). Możemy wejść w przeżycia syna marnotrawnego w objęciach ojca, który długo na niego czekał, który nie pamięta już obraźliwych słów, a jedynie daje mu do zrozumienia, jak bardzo mu go brakowało. Z tego jednego wyrażenia - Abbà - rozwija się modlitwa chrześcijańska. Gdy zdarzy się oddalić od Boga, popaść w samotność i poczucie opuszczenia w świecie; gdy popełnimy błąd i jesteśmy sparaliżowani poczuciem winy, wciąż możemy znaleźć siłę do modlitwy, rozpoczynając od słowa „Abbà”. Ojciec nie będzie przed nami ukrywał swojego oblicza. Nie zamknie się w milczeniu. Powie nam, że nigdy nie stracił nas z pola widzenia, i że zawsze jest wierny swej miłości do nas.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi, in particolare il gruppo del Santuario di San Stanislao, Patrono della Polonia, che si trova nel luogo di nascita del Vescovo e Martire, giunti qui per ricordare l’anniversario della visita che San Giovanni Paolo II vi fece, poco prima della sua elezione alla Sede di Pietro. Cari fratelli e sorelle, in comunione con i santi, pregate con filiale fiducia: “Abbà – Padre”, chiedendo la Sua benedizione per voi, per le vostre famiglie e – in questi giorni – per i giovani che tra breve incontrerò a Panama. Per favore, non dimenticate di pregare per me. Sia lodato Gesù Cristo!

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie grupę z Sanktuarium św. Stanisława, Patrona Polski, w Szczepanowie, miejscu narodzenia tego Biskupa i Męczennika, którzy przybyli, aby przypomnieć o rocznicy wizyty, jaką św. Jan Paweł II złożył tuż przed wyborem na Stolicę Piotrową. Drodzy bracia i siostry, w komunii ze świętymi, z synowską ufnością módlcie się: „Abbà – Ojcze!”, prosząc o Jego błogosławieństwo dla was, dla waszych rodzin i – w tych dniach – dla młodych, których wkrótce spotkam w Panamie. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana