Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Biblioteka Pałacu Apostolskiego
Środa, 31 marca 2021 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, przed nami centralne dni Roku Liturgicznego. Wielki Czwartek, to dzień ustanowienia przez Pana Jezusa Eucharystii, sakramentu Kapłaństwa i powierzenia nam przykazania miłości braterskiej. Wielki Piątek, to dzień pokuty, postu i modlitwy. Adorując Krzyż Chrystusa będziemy polecali Bogu wielu ukrzyżowanych współcześnie: ofiary wojen, dyktatur, przemocy, aborcji... Wielka Sobota, to dzień milczenia i modlitewnego trwania z uczniami przerażonymi śmiercią Jezusa oraz z Matką Bożą, która do końca wytrwała pod Krzyżem z nadzieją w obietnicę Boga, który wskrzesza umarłych. Liturgia tego dnia poprowadzi nas ostatecznie do radości Wigilii Paschalnej i uroczystego śpiewu Alleluja. Chrystus ukrzyżowany, zmartwychwstał! Pamiętajmy o tym przeżywając celebracje paschalne, w tym roku niestety również w okolicznościach pandemii. Niech Krzyż Chrystusa będzie także dla nas znakiem nadziei, która w Bożym planie zbawienia prowadzi i nas, i cały świat, ku zmartwychwstaniu.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i Polacchi. Domani entriamo nel Triduo Pasquale, nel mistero di passione, morte e risurrezione di Cristo. La sua opera salvifica è la definitiva rivelazione dell’amore di Dio che perdona, manifesta la sua misericordia e ci dà una nuova vita. Che la gioia del mattino di Pasqua, nonostante gli sforzi per sconfiggere la pandemia, vi doni speranza, fiducia e pace. Vi auguro un incontro gioioso con il Signore Risorto e vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Jutro wejdziemy w Triduum paschalne, w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jego zbawcze dzieło jest ostatecznym objawieniem miłości Boga, który przebacza, okazuje miłosierdzie i daje nam nowe życie. Niech radość wielkanocnego poranka, pomimo zmagań z pandemią, opromieni was nadzieją, ufnością i pokojem. Życzę wam radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem i z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana