Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Aula Pawła VI
Środa, 26 stycznia 2022 r.

[Multimedia]

______________________________

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj pragnę przypomnieć postać św. Józefa jako męża, który miewał sny. Pismo święte ukazuje sny jako sferę ludzkiej jaźni, przez którą Bóg objawiał się człowiekowi. Dobrym tego przykładem są cztery sny św. Józefa opisane w Ewangelii. W pierwszym śnie (por. Mt 1, 18-25) anioł Boży pomaga Józefowi rozwiązać rodzący się dramat, gdy dowiaduje się, że Maryja jest brzemienna: „Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (w. 20). W czasie drugiego snu objawienia otrzymuje polecenie, by niezwłocznie uchodził do Egiptu, gdyż życie Bożego Dziecięcia jest zagrożone. Podczas trzeciego snu objawienia dowiaduje się, że ci, którzy chcieli zabić Dzieciątko już nie żyją; dlatego zgodnie z nakazem powraca z Maryją i Jezusem do ojczyzny. W czwartym śnie Bóg oznajmia mu poprzez anioła, by udał się do Galilei. Sytuacje, z którymi św. Józefowi przychodzi się zmierzyć, są niezwykle trudne, niezrozumiałe, dramatyczne, pełne lęku i niepewności. Wszystko, co się dzieje, zawierza on jednak bezgranicznie Bogu, podporządkowuje Jego woli, jest pełen ufności, przeniknięty duchem modlitwy. Otrzymane w snach Boże polecenia, skwapliwie wypełnia. Życie stawia niekiedy każdego z nas wobec sytuacji, których nie rozumiemy, które wydają się nie do rozwiązania. Myślę w tej chwili o wielu osobach przytoczonych ciężarem życia, które nie potrafią już nawet żywić nadziei. Życzę im, by wzorem św. Józefa potrafiły otworzyć się na dialog z Bogiem, by dostrzec potrzebne światło, siłę i pomoc.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Sperimentando nella vita, come san Giuseppe, le varie situazioni che non comprendiamo e che minacciano la nostra esistenza, ricordiamo che Dio non ci pone mai di fronte alle difficoltà senza darci anche l’aiuto necessario per affrontarle. La nostra preghiera può indicare la via d’uscita. Nei momenti delle difficoltà, dei pericoli, delle sofferenze, affidiamo tutto al Buon Dio. Oggi preghiamo in particolare per l’Ucraina. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Doświadczając w życiu, jak św. Józef, sytuacji, których nie rozumiemy, które zagrażają naszej egzystencji, pamiętajmy, że Bóg nie pozwala na pojawienie się problemu bez udzielenia nam stosownej pomocy. Nasza modlitwa może wskazać nam drogi wyjścia. W chwilach trudności, niebezpieczeństw, lęków, cierpienia, umiejmy zawierzyć wszystko dobremu Bogu. Dzisiaj szczególnie modlimy się za Ukrainę. Z serca wam błogosławię.

__________________________________

A teraz zapraszam was, abyśmy pomodlili się modlitwą Ojcze Nasz o pokój na Ukrainie i abyśmy czynili to wielokrotnie w dniu dzisiejszym: prośmy Boga usilnie, aby ta ziemia mgła zobaczyć rozkwit braterstwa i uleczyć rany, obawy i podziały. Mówiliśmy o holocauście. Lecz pomyślcie [także na Ukrainie] miliony osób zostało unicestwionych [1932-1933]. To jest naród cierpiący; cierpiał głód, cierpiał tak wiele okrucieństwa i zasługuje na pokój. Modlitwy i wezwania, które dzisiaj wznoszą się aż do nieba niechaj dotkną umysłów i serc odpowiedzialnych w świecie, ażeby przedłożyli dialog i dobro wszystkich ponad prywatne interesy. Proszę, nigdy wojny!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana