Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Aula Pawła VI
Środa, 6 kwietnia 2022 r.

[Multimedia]

___________________________

 

Podróż Apostolska na Maltę

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, chciałbym powrócić do mojej podróży na Maltę. U jej brzegów rozbił się statek Apostoła Pawła. Mottem pielgrzymki były słowa z Dziejów Apostolskich „z niespotykaną życzliwością”, opisujące przyjęcie rozbitków przez Maltańczyków. Są one wskazaniem nie tylko na konieczną postawę wobec migrantów, lecz także dla całego świata, by dzięki braterstwu ocalał od katastrofy zagrażającej „łodzi”, na której razem płyniemy.

1. Z perspektywy Malty widać dwie logiki. Jedna to logika strategii najpotężniejszych państw, ich interesów i poszerzania wpływów, co widzimy na przykładzie wojny na Ukrainie. Malta reprezentuje siłę państw małych, lecz bogatych w historię i cywilizację, które powinny kierować się logiką szacunku, wolności, współistnienia różnic, które przeciwstawiają się kolonizacji stosowanej przez najpotężniejszych.

2. Malta jest ważna ze względu na migrację, która jest znakiem naszych czasów. Na migrantów musimy patrzeć widząc ich twarze i słuchając ich historii. Każdy z nich ma godność, korzenie i kulturę, większe od problemów, z którymi przychodzi. Cała Malta czyni tak, dzięki czerpaniu ze swoich ewangelicznych korzeni braterstwa, współczucia i solidarności.

3. Duch misji, z którą św. Paweł przyszedł do Maltańczyków, pozostała w ich duchowym DNA. Jednak i Maltę dotknęła nasza pseudokultura z nieokiełznaną konsumpcją i relatywizmem. Konieczna jest nowa ewangelizacja Malty. Modląc się z Maltańczykami czułem, że radosne głoszenie Ewangelii może znów rozpalić ogień wiary w nowych pokoleniach.

Dziękuję raz jeszcze wszystkim, dzięki którym ta podróż była możliwa. Niech nieskończona dobroć Pana udzieli narodowi maltańskiemu owoców pokoju i wszelkiego dobra.

 

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Grazie per avermi accompagnato nella preghiera durante il mio pellegrinaggio a Malta. Durante questo tempo di Quaresima, che ci prepara alla celebrazione della Resurrezione del Signore, avete dimostrato una generosità straordinaria ed esemplare verso i nostri fratelli ucraini, per i quali avete aperto i cuori e le porte delle vostre case. Grazie, grazie tante per questo che voi avete fatto con gli ucraini! Il Signore benedica la vostra patria per questa vostra solidarietà e vi mostri il Suo Volto. Vi benedico di cuore. Grazie.

 

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bardzo dziękuję wam, że towarzyszyliście mi w modlitwie podczas mojej pielgrzymki na Maltę. W tym czasie Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, okazaliście niezwykłą i przykładną życzliwość dla naszych braci Ukraińców, dla których otworzyliście serca i drzwi waszych domów. Dziękuję, bardzo dziękuję za to, co zrobiliście dla Ukraińców. Niech za tę waszą solidarną postawę Pan błogosławi waszej ojczyźnie i ukaże wam swoje Oblicze. Z serca wam błogosławię. Dziękuję.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana