Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 8 marca 2023 r.

[Multimedia]

_______________________________________

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, pierwszy „sobór” w dziejach Kościoła, został zwołany w Jerozolimie w sprawie ewangelizacji, czyli głoszenia Dobrej Nowiny nie-Żydom. W XX wieku, Sobór Watykański II ukazał Kościół jako Lud Boży pielgrzymujący w czasie, który z natury swej jest misyjny. Istnieje jakby pomost między pierwszym a ostatnim soborem, pomost, którego architektem jest Duch Święty. Dzisiaj, wsłuchujemy się w ten ostatni sobór, aby odkryć, że ewangelizacja jest zawsze posługą kościelną. Nigdy nie może być osamotniona, wyizolowana czy indywidualistyczna. Zawsze bowiem czai się pokusa pójścia „samemu”, zwłaszcza gdy droga staje się uciążliwa. Niebezpieczna jest też pokusa pójścia łatwiejszymi drogami, światowej logiki liczb i sondaży, ufając sile idei, programów, struktur czy „znaczących relacji”. Teraz, stajemy bardziej bezpośrednio w szkole Soboru Watykańskiego II, odczytując na nowo Dekret Ad gentes, o działalności misyjnej Kościoła. Tekst ten nadal zachowuje swoją wartość i zachęca do rozważenia miłości Boga Ojca, który powołał nas do wspólnego z Nim uczestniczenia w życiu i chwale. Na mocy chrztu, każdy ochrzczony uczestniczy w misji Kościoła, a w nim w misji Chrystusa. Otrzymaliśmy dar pełni życia, którym mamy się bezinteresownie dzielić z innymi, tak aby Stwórca wszystkiego stał się w końcu «wszystkim we wszystkich».

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi. Durante la Quaresima, nelle vostre parrocchie e comunità pastorali si stanno svolgendo dei ritiri spirituali. Possano essere un momento di riflessione sulla qualità della vostra umanità e del vostro cristianesimo per portare frutti di bene, anche in favore delle persone che accogliete nel vostro Paese, specialmente gli ucraini. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. W okresie Wielkiego Postu, w waszych parafiach i wspólnotach duszpasterskich odbywają się rekolekcje. Niech będą one czasem refleksji nad jakością waszego człowieczeństwa i chrześcijaństwa, i niech przyniosą owoce dobra, także na rzecz osób, które przyjmujecie w waszym kraju, szczególnie przybyłych z Ukrainy. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana