Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Plac św. Piotra
Środa, 25 października 2023 r.

[Multimedia]

_______________________________________

Speaker:

W dzisiejszej katechezie przyglądamy się postaciom świętych Cyryla i Metodego — braci urodzonych w IX w. w Grecji, zwanych Apostołami Słowian. Pochodzili z rodziny arystokratycznej, jednak porzucili wszystko, aby oddać się życiu monastycznemu. Rezygnacja z życia w świecie nie była jednak możliwa, gdyż wysłano ich na misję na Morawy, aby wyjaśniali tam wiarę chrześcijańską w rodzimym języku.

Gdy zaczęli poznawać kulturę mieszkańców, okazało się, że konieczne jest stworzenie alfabetu, co ułatwiłoby głoszenie im Ewangelii. W ten sposób powstała głagolica, a Cyryl przetłumaczył Biblię i teksty liturgiczne, dzięki czemu wiara przekazywana w ojczystym języku tych ludów przestała być dla nich „obca”.

Patrząc na świadectwo Apostołów Słowian, których św. Jan Paweł II ogłosił współpatronami Europy, warto zwrócić uwagę na trzy aspekty: jedność, inkulturację i wolność.

Panująca w czasach Cyryla i Metodego jedność chrześcijan wzmacniała ewangelizację. Także dzisiaj, aby głoszenie było możliwe, musi wzrastać jedność w Chrystusie. W misji braci nie mniejsze znaczenie miała inkulturacja, ponieważ ewangelizacja i kultura są ze sobą ściśle powiązane. Sprzeciwiający się im puryści, którzy uznawali jedynie głoszenie w „świętych językach”, uniemożliwiali tym samym przekazywanie Słowa Bożego nowym ludom. Cyryl i Metody otrzymali wsparcie Papieża, który stanął po stronie ewangelicznej wolności, pokazując, że ważne jest otwarcie na Bożą przyszłość, a nie dostosowywanie się do form czasów minionych.

Prośmy Apostołów Słowian, abyśmy byli narzędziami „wolności w miłości”. Niech oddychają razem dwa płuca Kościoła, wschodnie i zachodnie, a kultury niech będą wolne od nienawiści.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i polacchi. Durante questa Settimana missionaria ricordate nella preghiera specialmente i numerosi missionari e le missionarie provenienti dalla Polonia che, con cuore ardente, annunciano il Vangelo in ogni Continente. Sono bravi questi missionari polacchi! Adoperatevi affinché lo zelo e l'impegno per la missione non diminuiscano nelle vostre comunità. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W trwającym właśnie Tygodniu Misyjnym pamiętajcie w modlitwie szczególnie o tak wielu misjonarzach i misjonarkach pochodzących z Polski, którzy z pałającymi sercami głoszą Ewangelię na wszystkich kontynentach. Ci polscy misjonarze są wspaniali! Starajcie się, by w waszych wspólnotach nie słabły gorliwość i zaangażowanie w sprawy misji. Z serca wam błogosławię.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana