Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Aula Pawła VI
Środa, 6 grudnia 2023 r.

[Multimedia]

_______________________________________

Speaker:

Głoszenie Ewangelii musi się odbywać w Duchu Świętym. Aby „przekazywać Boga”, nie wystarczy wiarygodność świadectwa i aktualność przesłania. Bez Ducha Świętego wszelka gorliwość jest próżna i fałszywie apostolska: byłaby jedynie naszą i nie przynosiłaby owoców. W każdej formie ewangelizacji prymat zawsze należy do Boga. Duch Święty zawsze poprzedza misjonarzy. Posyłając uczniów na głoszenie Ewangelii Zmartwychwstały Pan nie przekazał im skryptów czy podręcznika, lecz powiedział: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi”. Duch Święty prowadzi nas do naśladowania Jego stylu, który ma zawsze dwie cechy: kreatywność i prostotę. Pozwólmy się zafascynować Duchowi Świętemu. To On ożywia i odmładza Kościół.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi, e in particolare gli artisti che partecipano al concerto "Salmi di pace e di ringraziamento", che commemora la beatificazione della famiglia Ulma. Questa domenica in Polonia si celebrerà la Giornata della preghiera e dell’aiuto materiale per la Chiesa dell’Est. Ringrazio tutti coloro che sostengono con le loro preghiere e le loro offerte la Chiesa in quei territori, specialmente nella martoriata Ucraina. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie Polaków, a w szczególności artystów uczestniczących w koncercie „Psalmy pokoju i dziękczynienia”, upamiętniającym beatyfikację rodziny Ulmów. W najbliższą niedzielę w Polsce obchodzony będzie Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Dziękuję wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą wspierają tamtejszy Kościół, zwłaszcza na udręczonej Ukrainie. Z serca wam błogosławię.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana