Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA
E BATTESIMO DI ALCUNI BAMBINI

Homilia Papieża Franciszka wygłoszona podczas Mszy św.
w niedzielę Chrztu Pańskiego

Kaplica Sykstyńska, 12 stycznia 2014 r.

Video
Galleria fotografica

 

Jezus nie potrzebował, żeby Go ochrzczono, ale pierwsi teologowie powiadają, że poprzez swoje ciało, poprzez swoją świętość podczas chrztu pobłogosławił wszystkie wody, ażeby wody miały moc udzielania chrztu. A później, zanim wstąpił do nieba, Jezus powiedział nam, żebyśmy szli na cały świat i chrzcili. I od tamtego dnia aż do dnia dzisiejszego był to nieprzerwany łańcuch: chrzciło się dzieci i później dzieci dzieci,  i dzieci... I również dzisiaj jest kontynuowany ten łańcuch.

Te dzieci są ogniwami łańcucha. Wy, rodzice, macie chłopczyka lub dziewczynkę do ochrzczenia, ale za ileś lat oni będą mieli do ochrzczenia dziecko lub wnuczę... Taki jest łańcuch wiary! Co to znaczy? Chciałbym wam powiedzieć jedynie to: jesteście tymi, którzy przekazują wiarę, jesteście przekazicielami; waszym obowiązkiem jest przekazywanie wiary tym dzieciom. To jest najpiękniejsze dziedzictwo, jakie im pozostawicie: wiara! Jedynie to. Dzisiaj wróćcie do domu z tą myślą. Musimy być przekazicielami wiary.  Myślcie o tym, myślcie zawsze, jak przekazywać wiarę dzieciom.

Dzisiaj śpiewa chór, ale najpiękniejszym chórem jest ten chór dzieci, które hałasują... Niektóre będą płakały, bo jest im niewygodnie lub ponieważ są głodne: jeśli są głodne, mamy, nakarmcie je, bądźcie spokojne, ponieważ one są tutaj najważniejsze. A teraz, z tą świadomością, że jesteśmy przekazicielami wiary, kontynuujmy ceremonię chrztu.

 



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana