Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

Przesłanie wideo Papieża Franciszka

 z okazji wystawienia świętego Całunu  w turyńskiej katedrze,
transmitowane w Wielką Sobotę 30 marca

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Także i ja staję z wami przed świętym Całunem i dziękuję Panu, że daje nam tę możliwość dzięki dostępnym dzisiaj środkom.

Chociaż odbywa się to w takiej formie, nie jest to z naszej strony zwykłe oglądanie; jest to oddawanie czci — jest to patrzenie modlitewne. Powiedziałbym więcej: jest to pozwolenie, by na nas patrzono. To Oblicze ma oczy zamknięte, jest obliczem zmarłego, a jednak w tajemniczy sposób na nas patrzy i w ciszy do nas przemawia. Jak to możliwe? Dlaczego wierny lud, tak jak wy, chce zatrzymać się przed tą ikoną Człowieka ubiczowanego i ukrzyżowanego? Ponieważ Człowiek z Całunu zachęca nas do kontemplowania Jezusa z Nazaretu. Obraz ten — odbity na płótnie — przemawia do naszego serca i skłania nas do wejścia na górę Kalwarię, do patrzenia na krzyż, do zanurzenia się w wymownym milczeniu miłości.

Pozwólmy zatem, aby dosięgło nas to spojrzenie, które szuka nie naszych oczu, lecz naszego serca. Posłuchajmy tego, co chce nam powiedzieć, w milczeniu, przekraczając samą śmierć. Przez święty Całun dociera do nas jedyne i ostateczne Słowo Boga: Miłość, która stała się człowiekiem, wcielona w nasze dzieje; miłosierna Miłość Boga, który wziął na siebie całe zło świata, aby uwolnić nas od jego panowania. To oszpecone Oblicze przypomina tak wiele twarzy mężczyzn i kobiet zranionych przez życie, w którym brak szacunku dla ich godności, przez wojny i przemoc, które godzą w najsłabszych... A jednak Oblicze z Całunu przekazuje wielki pokój; to udręczone ciało wyraża najwyższy majestat. Jak gdyby pozwalało przenikać zawartej w nim potężnej energii i jakby nam mówiło: ufaj, nie trać nadziei! Moc miłości Boga, moc Zmartwychwstałego zwycięża wszystko.

Dlatego kontemplując Człowieka z Całunu, odmówię teraz modlitwę, którą św. Franciszek z Asyżu wypowiedział przed Ukrzyżowanym:

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję,
doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełnił Twoją świętą i nieomylną wolę.  Amen.

 


Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana