Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - MT  - PL  - PT ]

PODRÓŻ APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA MALTĘ
(2-3 kwietnia 2022 r.)

MODLITWA W GROCIE ŚWIĘTEGO PAWŁA

Bazylika św. Pawła w Rabacie na Malcie
Niedziela, 3 kwietnia 2022 r.

[Multimedia]

____________________________

 

Boże miłosierdzia,
w Twej przedziwnej opatrzności
chciałeś, by apostoł Paweł
głosił Twą miłość mieszkańcom Malty,
którzy Ciebie jeszcze nie znali.
[Chciałeś, by] głosił im Twoje słowo
i leczył ich choroby.

Ocaleni po rozbiciu się statku,
Święty Paweł i jego towarzysze podróży
zostali tutaj przyjęci
przez pogan o dobrym sercu,
którzy okazali im rzadko spotykaną wielkoduszność,
uświadamiając sobie, że potrzebują
schronienia, bezpieczeństwa i pomocy.
Nikt nie znał ich imion,
pochodzenia czy statusu społecznego;
wiedzieli tylko jedno:
że potrzebują oni pomocy.

Nie było czasu na dyskusje,
osądy, analizy i kalkulacje:
W tamtej chwili należało okazać pomoc;
porzucili więc swe zajęcia
i tak uczynili.


MODLITWA W BAZYLICE ŚW. PAWŁA

O Boże, Twoje miłosierdzie jest nieskończone
i niewyczerpany jest skarb Twej dobroci:
łaskawie pomnażaj wiarę poświęconego Ci ludu,
aby wszyscy mogli rozumieć z mądrością,
jaka miłość ich stworzyła,
jaka Krew ich odkupiła,
jaki Duch ich odrodził.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
℟. Amen.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana