Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

PELLEGRINAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DI FÁTIMA

in occasione del centenario delle Apparizioni della Beata Vergine Maria alla Cova da Iria
(12-13 maggio 2017)

PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Cappellina delle Apparizioni, Fátima
Venerdì, 12 maggio 2017

[Multimedia]


 

Witaj, Królowo, Błogosławiona Panno z Fatimy, Pani o Niepokalanym Sercu, ucieczko i drogo wiodąca do Boga!

Jako pielgrzym Światła, płynącego do nas z Twoich rąk, dziękuję Bogu Ojcu, że w każdym czasie i miejscu działa w ludzkiej historii;

jako pielgrzym pokoju, który głosisz w tym miejscu, wychwalam Chrystusa, nasz Pokój, i błagam o zgodę między wszystkimi narodami na świecie;

jako pielgrzym nadziei, którą ożywia Duch Święty, przybywam jako prorok i posłaniec, aby obmywać stopy wszystkim, przy tym samym stole, który nas jednoczy.

Witaj, Matko Miłosierdzia, Pani w białej sukni! W tym miejscu, gdzie przed stu laty wszystkim objawiłaś zamysły Bożego miłosierdzia, patrzę na Twoją suknię ze światła i, jako biskup ubrany na biało, pamiętam o tych wszystkich, którzy odziani w biel chrzcielną, chcą żyć w Bogu i rozważają w modlitwie tajemnice Chrystusa, aby wyprosić pokój.

Witaj, życie, słodyczy, witaj, nadziejo nasza, o Dziewico Pielgrzymująca, o Królowo Wszechświata! W największej głębi Twojego jestestwa, w Twym Niepokalanym Sercu spójrz na radości człowieka pielgrzymującego ku niebieskiej Ojczyźnie.

W największej głębi Twojego jestestwa, w Twym Niepokalanym Sercu spójrz na bóle rodziny ludzkiej, która jęczy i płacze na tym łez padole.

W największej głębi Twojego jestestwa, w Twym Niepokalanym Sercu przyozdabiaj nas blaskiem klejnotów Twojej korony i uczyń nas pielgrzymami na Twoje podobieństwo.

Twoim dziewiczym uśmiechem ożywiaj radość Kościoła Chrystusowego.

Twoim słodkim spojrzeniem umacniaj nadzieję dzieci Bożych. Twoimi dłońmi złożonymi do modlitwy, które wznosisz do Pana, złącz wszystkich w jedną rodzinę ludzką.

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo, Fatimska Królowo Różańca!

Spraw, byśmy podążali za przykładem błogosławionych Franciszka i Hiacynty, i wszystkich, którzy poświęcają się głoszeniu Ewangelii.

Przemierzymy w ten sposób wszystkie szlaki, będziemy pielgrzymami na wszystkich drogach, obalimy wszystkie mury i pokonamy wszelkie granice, idąc na wszystkie peryferie, ukazując sprawiedliwość i pokój Boga.

Będziemy, w radości Ewangelii, Kościołem ubranym na biało, w biel obmytą krwią Baranka, przelewaną również dziś w wojnach niszczących świat, w którym żyjemy.

I tak jak Ty będziemy obrazem świetlistej kolumny, która oświeca drogi świata, pokazując wszystkim, że Bóg istnieje, że Bóg jest, że Bóg mieszka pośród swego ludu, wczoraj, dziś i po całą wieczność.

Witaj, Matko Pana, Panno Maryjo, Fatimska Królowo Różańca! Błogosławiona między wszystkimi niewiastami, Tyś wizerunkiem Kościoła odzianego w światło paschalne, Tyś chlubą naszego ludu, Tyś zwycięstwem nad atakującym złem.

Proroctwo Miłości miłosiernej Ojca, Mistrzyni głoszenia Dobrej Nowiny Syna, Znaku palącego Ognia Ducha Świętego, naucz nas, na tym padole radości i bólu, prawd wiecznych, które Ojciec objawia maluczkim.

Ukaż nam moc Twego osłaniającego płaszcza. W Twym Niepokalanym Sercu bądź ucieczką grzeszników i drogą prowadzącą do Boga.

Zjednoczony z moimi braćmi, w wierze, nadziei i miłości,  powierzam się Tobie. Zjednoczony z moimi braćmi, przez Ciebie poświęcam się Bogu, o Fatimska Dziewico Różańca.

I wreszcie, otoczony Światłem, które przychodzi do nas z Twoich rąk, będę chwalił Pana przez wszystkie wieki wieków. Amen.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana