Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

KATEHEZA PAPE IVANA PAVLA II.

NA OPĆOJ AUDIJENCIJI

Srijeda, 7. siječnja 2004.

 

Marijino bogomajčinstvo

1. "Alma Redemptoris Mater... - Slavna Majko Spasitelja...". Tako u božićno vrijeme zazivamo Mariju drevnom i sugestivnom marijanskom antifonom koja sadrži i ove riječi: "Tu quae genuisti natura mirante, tuum sanctum Genitorem - Ti, što rodi Stvorca svoga prirodi na udivljenje". Marija, Majka Božja! Ova istina vjere, duboko povezana s božićnim slavljima, osobito dolazi do izražaja u liturgiji prvoga dana u godini, o svetkovini svete Bogorodice Marije. Marija je Majka Otkupiteljeva; ona je žena koju je Bog izabrao poradi ostvarenja spasenjskog nauma čije je žarište otajstvo utjelovljenja božanske Riječi.

2. Ponizno stvorenje rodilo je Stvoritelja svijeta! Božićno nam vrijeme priziva u svijest ovo otajstvo, predstavljajući nam Majku Sina Božjega kao sudionicu odlučujućih događaja povijesti spasenja. Stoljetna predaja Crkve uvijek je smatrala Isusovo rođenje i Marijino božansko materinstvo dvama aspektima utjelovljenja Riječi. "Doista - ponavlja Katekizam Katoličke crkve navodeći Efeški sabor - onaj kojeg je Marija po Duhu Svetom začela kao čovjeka i koji je uistinu postao njezin Sin po tijelu, jest vječni Očev Sin, druga Osoba presvetog Trojstva. Crkva ispovijeda da je Marija zaista Bogorodica, Theotokos" (br. 495).

3. Iz toga Marijina bogomajčinstva proizlaze svi ostali vidovi njezina poslanja koji dobro dolaze do izražaja u naslovima kojima je zajednica Kristovih učenika časti u svim dijelovima svijeta. Osobito je tu riječ o naslovima poput "Bezgrešna" i "U nebo uznesena", jer uistinu Ona koja je imala roditi Spasitelja nije mogla biti podložna propadanju koje proizlazi iz istočnoga grijeha. Blaženu se Djevicu, osim toga, naziva i Majkom mističnoga Tijela, to jest Crkve. Katekizam Katoličke crkve, pozivajući se na otačku predaju izrečenu od svetoga Augustina, izjavljuje da je "Ona majka udova Kristovih (...) jer je s ljubavlju sudjelovala da se u Crkvi rode vjernici, koji su udovi (Krista) Glave" (br. 963).

4. Sveukupno Marijino postojanje povezano je na najuži mogući način s postojanjem Isusovim. Na Božić Ona poklanja Isusu svoje čovještvo. Na Križu, u najuzvišenijem trenutku ispunjenja otkupiteljskog poslanja, Isus će svakome ljudskom biću pokloniti samu svoju Majku, kao dragocjenu baštinu otkupljenja. Riječi raspetoga Gospodina svome vjernom učeniku Ivanu predstavljaju njegovu oporuku. Isus povjerava Ivanu svoju Majku i, u isto vrijeme, predaje Apostola i svakoga vjernika Marijinoj ljubavi.

5. Ovih posljednjih dana božićnoga vremena, zastanimo kako bismo uz jaslice promotrili tihu prisutnost Blažene Djevice uz njezino Dijete Isusa. Jednaku ljubav, jednaku brigu što ju je imala za svoga božanskog Sina, Ona čuva i za nas. Dopustimo, stoga, da Ona vodi naše korake u Novoj godini, što nam je providnost daruje. To je želja koju upućujem svima vama na ovoj prvoj Općoj audijenciji 2004. Potpomognuti i ojačani njezinom majčinskom zaštitom, moći ćemo obnovljenih očiju motriti Kristovo lice i još odlučnije hoditi putovima dobra. Još jednom, sretnu Novu godinu vama i svima koji su vam dragi!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana