Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

KATEHEZA PAPE IVANA PAVLA II.

NA OPĆOJ AUDIJENCIJI

Srijeda, 24. ožujka 2004.

 

U žeđi za pravdom i mirom uteći se Kristu i Marijinu posredništvu

1. Sutra ćemo proslaviti svetkovinu Blagovijesti, koja nas potiče na promišljanje o Utjelovljenju vječne Riječi postale čovjekom u krilu Marijinu. Djevičino je "da" otvorilo vrata za ostvarenje spasenjskoga nauma nebeskoga Oca, nauma otkupljenja svih ljudi. Ako nas ovaj blagdan, koji ove godine pada u srcu korizme, s jedne strane vraća na početke spasenja, s druge nas strane poziva da svratimo pogled na Vazmeno otajstvo. Zagledajmo se u Krista raspetoga koji je otkupio čovječanstvo vršeći do kraja Očevu volju. Na Kalvariji, u posljednjim trenutcima života, Isus nam je povjerio Mariju za majku, a njoj je predao nas za sinove. Pridružena otajstvu Utjelovljenja, Majka je Božja i suučesnica otajstva Otkupljenja. Njezin "fiat" - "neka mi bude" - kojega ćemo se sutra spomenuti, odražava "fiat" utjelovljene Riječi. U uskom skladu s Kristovim i Djevičinim "fiat" svatko od nas pozvan je izreći vlastito "da" otajstvenim naumima Providnosti. Doista, samo iz potpunoga prijanjanja uz božansku volju izvire ona radost i onaj pravi mir što ih, i za ova naša vremena, svi tako žarko želimo.

2. Uoči ovoga blagdana, koji je u isto vrijeme i kristološki i marijanski, misao mi se vraća na neke značajne događaje moga pontifikata: na 8. prosinca 1978. kada sam u crkvi Svete Marije Velike povjerio Bogorodici Crkvu i svijet; na 4. lipnja sljedeće godine kada sam obnovio tu posvetu u svetištu u Jasnoj Gori. Posebno mislim na 25. ožujka 1984., u svetoj jubilarnoj godini Otkupljenja. Prošlo je dvadeset godina od toga dana, kada sam na Trgu Svetoga Petra, u duhovnom zajedništvu sa svim biskupima svijeta prethodno "sazvanima", poželio čitavo čovječanstvo povjeriti Bezgrešnom Srcu Marijinu, odgovorivši tako na ono što je Naša Gospa tražila u Fatimi.

3. Čovječanstvo je tada prolazilo kroz teške trenutke velike zabrinutosti i nesigurnosti. Nakon dvadeset godina svijet i dalje ostaje zastrašujuće označen mržnjom, nasiljem, terorizmom i ratom. Među mnogim žrtvama, što ih svakodnevna crna kronika ispisuje, mnoge su nemoćne osobe, pogođene dok su obavljale svoje dužnosti. Na današnji dan, posvećen sjećanju i molitvi za misionare mučenike, ne mogu se ne spomenuti svećenika, posvećenih osoba i vjernika laika preminulih u misijskim zemljama u tijeku 2003. godine. Toliko se krvi i dalje prolijeva u mnogim krajevima na zemaljskoj kugli. Ostaje žurna potreba da ljudi otvore svoja srca hrabrome naporu međusobnoga razumijevanja. Iščekivanje pravde i mira postaje sve izrazitije u svim dijelovima svijeta. Kako odgovoriti na tu žeđ za nadom i ljubavlju ako ne utjecanjem Kristu, Marijinim posredstvom? Svetoj Djevici i danas ponavljam zaziv što sam joj ga tada uputio. "Majko Kristova, neka se još jednom objavi u povijesti svijeta beskrajna spasenjska sila Otkupljenja: sila milosrdne Ljubavi! Neka ona zaustavi zlo! Neka promijeni savjesti! Neka u tvome Bezgrešnome srcu svi otkriju svjetlo nade!".Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana