Index   Back Top Print

[ HR  - IT ]

SANTA MESSA CON UN GRUPPO DI GIOVANI CROATI

OMELIA DI GIOVANNI PAOLO II

Castel Gandolfo
Giovedì, 23 luglio 1987

 

Dragi mladi, sestre i braćo u Kristu!

Radujem se i zahvaljujem vam što ste u tako velikom broju došli u Vječni Grad, da u Marijinoj Godini posvjedočite svoju odanost Kristovu Namjesniku i da zajedno s Njime odate štovanje Blaženoj Djevici Mariji. Gospu štujemo i pod nazivom Majka Crkve o čemu nam govore današnji misni tekstovi. Kao Majka Crkve ona je i Majka svakoga od nas. To nas ispunja velikom radošću i nadom. Stoga je častite svaki dan molitvom svete krunice, koja nas tako lijepo povezuje s otajstvima spasenja iz Isusova života.

Ovih dana u vašoj Splitskomakarskoj nadbiskupiji posvećuje se nova konkatedrala na čast Svetoga Petra Apostola. Ona će ujedno biti znak i svjedočanstvo vjekovne odanosti hrvatskih katolika Petrovoj Stolici i Rimokatoličkoj Crkvi. Stoga budite ponosni na bogatu kršćansku baštinu svoga naroda, koji je od davnine smatran « narod Svetoga Petra »[1].

Prešlih dana rodjen je petmilijarditi stanovnik našej planeta. Ujedinjeni Narodi simbolično su odredili njegovo rodjenje u Zagrebu. I vama bih ponovio što sam torn prigodom rekao mladima[2]. Postoji izvorni Božji plan čiji je temeljni stup solidarnost ljudske obitelji. Vi ste mladi posebno osjetljivi na tu vrijednost. Stoga i vama kažem: budite apostoli solidarnosti. Promičite stvarno i bez izuzetka jednako dostojanstvo svih ljudi koji su obdareni temeljnim i neotudjivim pravima[3]. U zajednici s mladima Europe i nadahnjujući se na zajedničkim kršćanskim vrijednostima europskih naroda, nastavite graditi bolji i pravedniji svijet utemeljen na solidarnosti.

Upravljam svoju molitvu našoj Nebeskoj Majci Mariji, da vam očuva najdragocjenije blago: vjeru u njezina Sina Isusa Krista. Neka vas kao svoju vjernu djecu prati prema trećem tisućljeću kršćanstva. Marijo, Kraljice Hrvata, naša Majko naša zoro zlatna, moli za nas. Amen. 


[1] Ioannis Pauli PP. II, Nuntius scripto datus ad Cardinalem Kuharić occasione oblata Eucharistici Congressus Nationalis Croatiae, die 22 aug. 1984: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VII, 2 [1984] 326ss.

[2] Cfr. Eiusdem, Allocutio ad iuvenes in admissione generali, die 15 iul. 1987: vide supra, p. 91-92.

[3] Cfr. Eiusdem, Nuntius ob diem ad pacem fovendam dicatum pro a. D. 1987, die 8 dec. 1986: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IX, 2 [1986] 1985ss.

 

© Copyright 1987 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana