Index   Back Top Print

[ EN  - ES  - HR  - IT  - PT ]

PRVO APOSTOLSKO PUTOVANJE PAPE IVANA PAVLA II.
U BOSNU I HERCEGOVINU (12.-13. TRAVNJA 1997.)

GOVOR SVETOGA OCA U PRIGODI PREDAJE
MEĐUNARODNE NAGRADE ZA MIR IVAN XXIII.

U zgradi Nadbiskupije u Sarajevu, 13. travnja 1997.

  

“Cijenjena gospodo!

1. Drago mi je da vas mogu sve srdačno pozdraviti. ‘Blago mirotvorcima’ (Mt 5,9). Vrlo rado sam prihvatio prijedlog da Međunarodnu nagradu mira Pape Ivana XXIII. dodijelim četirima humanitarnim organizacijama koje su se posebno istaknule svojim zauzetim pružanjem pomoći i svojom skrbi u teškim godinama rata u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj. Organizacije koje predstavljate svojom su nazočnošću i svojim nesebičnim radom ispunjenim odvažnošću pružale znakove stvarne nade, pridonoseći tako ponovnoj izgradnji budućnosti pomirenja i istinske solidarnosti među različitim narodima i kulturama u ovim dragim krajevima.

2. Nagrada koju vam, cijenjeni predstavnici humanitarnih društava vezanih uz katoličku, uz srpskopravoslavnu, uz muslimansku i uz židovsku zajednicu, danas s radošću predajem, nadahnuta je željom za mirom što ju je posebno snažno pred cijelim svijetom očitovao moj časni prethodnik Papa Ivan XXIII. On je u svojoj enciklici ‘Pacem in terris’ (Mir na zemlji) napomenuo: ‘Sve ljude dobre volje čeka ogromna zadaća, a to je zadaća ponovne uspostave suživota u istini, u pravdi, u ljubavi, u slobodi’. Pritom je istaknuo da se radi o ‘vrlo plemenitoj zadaći kao što je upravo ostvarenje pravoga mira na način na koji je odredio sam Bog’ (Ioannis XXIII. Pacem in terris, br. V).

Djelo skrbi i ljudskoga promaknuća što ga vršite, navlastito u prilog najslabijih i najnezaštićenijih, nadahnjuje se na sveopćemu načelu dostojanstva svake osobe i solidarnosti među ljudima. Radostan sam zbog toga što Međunarodnu nagradu mira Pape Ivana XXIII., danas mogu predati Caritasu Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Dobrotvoru iz Sarajeva, Merhametu iz Sarajeva i La Benevolenciji iz Sarajeva.

Ova današnja dodjela Nagrade želi biti ne samo očitovanje priznanja za veliko humanitarno djelo što ste ga vi i vaši suradnici ostvarili u nedavnome razdoblju, nego također želi biti i poticaj da nastavite djelovati velikodušno i dalekovidno u sadašnjemu trenutku obnove, radeći u prilog miroljubivoga suživota u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, i na cijelome ovdašnjem području. Ovom se dodjelom Nagrade isto tako želi očitovati želja da primjer što su ga pružile vaše organizacije, jednako kao i osobe i ustanove koje su vam slale pomoć da je podijelite potrebnima, i drugdje bude poticaj onima koji kane služiti miru i pomirenju među narodima.

3. Kao što je Papa Ivan XXIII. istaknuo u spomenutoj enciklici, izgradnja je mira ‘toliko plemenit i uzvišen pothvat koji ljudske sile, pa i kad su nošene svake hvale vrijednom dobrom voljom, ne mogu same ostvariti. Da bi ljudsko društvo bilo što je moguće vjernije ogledalo Kraljevstva Božjega, potrebna je pomoć odozgo’ (isto, br. V).

U ovoj vas znakovitoj prigodi pozivam da zajedno sa mnom okrenete svoj um i srce prema Nebu, kako bi odozgo stigla prijeko potrebna potpora svima onima koji svakodnevno, često i u teškim i po vlastiti život opasnim uvjetima, stoje uz čovjeka koji pati, te na taj način žele djelotvorno pridonositi izgradnji društva u kojemu vladaju pravda i mir.

Neka Bog udijeli dar učvršćenja ozračja pravednoga i postojanoga mira u Sarajevu i u svim ovim krajevima! Neka on zaštiti stanovnike Balkana! Neka što prije zavlada mir na svemu svijetu i neka Bog uvijek prati vas i humanitarnu djelatnost vaših organizacija!”

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana