Index   Back Top Print

[ EN  - ES  - HR  - IT  - PT ]

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
ALLA DELEGAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

15 dicembre 1998

Gospodine Potpredsjednice,
casna Braco u biskupstvu,
štovana Gospodo,

Prigodom razmjene ratifikacijskih isprava Ugovora izmedu Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, koja je bila jucer ovdje u Apostolskoj palaci, došli ste Petrovu nasljedniku ocitovati poštivanje i odanost, nacemu vam od srca zahvaljujem. Hvala vam takoder što ste ozivjeli uspomenu na moj drugi pastirski pohod Hrvatskoj, koji mi se duboko urezao u sjecanje. Molim Gospodina da to apostolsko putovanje, po zagovoru blazenoga kardinala Alojzija Stepinca, nastavi donositi obilje plodova na dobro svih clanova drage hrvatske Nacije.

Srdacno pozdravljam vaše Izaslanstvo, koje predvodi potpredsjednik Vlade i predsjednik Drzavnoga povjerenstva za odnose s vjerskim zajednicama dr. Jure Radic. Isto tako srdacno pozdravljam predstavnike Hrvatske biskupske konferencije na celu sa zagrebackim Nadbiskupom preuzvišenim gospodinom Josipom Bozanicem.

Sretno sklopljenim Ugovorom izmedu Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, nastojalo se ispraviti prijašnje nepravde uzrokovane oduzimanjem crkvenih dobara i zeljelo se Katolickoj Crkvi u vašoj zemlji osigurati potrebna sredstva da bi mogla obavljati svoje poslanje. Crkva se uvijek pozivala na pravo posjedovanja i upravljanja vremenitim dobrima. Ona, medutim, ni na tome podrucju ne trazi povlastice nego mogucnost da upotrijebi sredstva koja su joj na raspolaganju u svrhu uredenja bogoštovlja, brige za dolicno uzdrzavanje klera i drugih sluzbenika, vršenje djela apostolata i dobrotvornosti, napose prema siromasima (usp. ZKP kan. 1254. § 2.). Uocio sam sa zadovoljstvom da je ta svrha, koja je ocitovana u Zakoniku kanonskoga prava, sadrzana i u tekstu Ugovora.

Ugovor o gospodarskim pitanjima predstavlja svojevrsni izazov i za Crkvu i za Drzavu. Katolicka ce Crkva u Republici Hrvatskoj, prema uputama Drugoga vatikanskog sabora, medu ostalim, morati domisliti prikladan nacin uzdrzavanja klera, nastojeci osigurati primjerno i casno uzdrzavanje svojih sluzbenika (usp. Presbyterorum Ordinis, 20-22). Uz to, Katolicka ce Crkva morati preustrojiti i pojacati svoju djelatnost društvene i karitativne naravi. Drzava ce sa svoje strane trebati ispraviti nepravde prošlosti i, priznajuci opce društveno vrijedan rad Katolicke Crkve, omoguciti njezino djelovanje kojim nastoji ublaziti potrebe brace u nevolji, koji moraju biti posebna i zajednicka skrb i Drzave i Crkve.

U zelji da se Ugovor ispravno primijeni, na dobro sviju, od srca vama ovdje nazocnima i cijeloj Hrvatskoj udjeljujem apostolski blagoslov. Ujedno vama i svemu vašemu narodu od srca cestitam i zelim sretan Bozic.

Hvaljen Isus i Marija!

    Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana