Index   Back Top Print

[ EN  - ES  - HR  - IT  - PT ]

DRUGO APOSTOLSKO PUTOVANJE
PAPE IVANA PAVLA II. U HRVATSKU
2. – 4. listopada 1998.

Pozdrav Svetoga Oca Ivana Pavla II. mladima i narodu
na Trgu ispred zagrebačke katedrale

Zagreb, 2. listopada 1998.

 

“Dragi stanovnici Zagreba i cijele Hrvatske, draga mladeži i drage obitelji: mir vama!

1. Ovdje, pred ovom velebnom katedralom, spomenikom vjere i umjetnosti, koja čuva zemne ostatke sluge Božjega kardinala Alojzija Stepinca, pozdravljam vas u imenu Krista uskrsloga, jedinoga Spasitelja svijeta, i sve vas želim zagrliti s velikom ljubavlju!

Misli mi lete svim dragim stanovnicima ove zemlje i radostan sam što danas mogu očitovati svoje poštovanje njezinoj plemenitoj civilizacijskoj baštini. Na poseban se način obraćam vama, kršćani, koji, prema riječima apostola Petra, morate ‘biti uvijek spremni na odgovor svakomu, koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama’ (1 Pt 3,15).

Zahvaljujem Providnosti koja je upravljala mojim koracima te me ponovno dovela u Hrvatsku. Same mi od sebe naviru riječi vašega pjesnika: ‘Tu brat mi je vsaki / tu doma sem taki...’ (D. Domjanić, Kaj). Želio bih osobno pozdraviti sve stanovnike ove zemlje, ljude svih društvenih slojeva: od poljoprivrednika do običnih radnika; od domaćicâ do stručnih djelatnika; od mornarâ i ribarâ do službenikâ, djelatnikâ u kulturi i znanstvenikâ; od najmlađih do starih i bolesnih. Neka do svih dođu moje želje mira i nade!

2. S ljubavlju se posebno obraćam tebi, mladeži, koja si se okupila u tako velikom broju dočekavši me na dolasku u vašu zemlju. Posebno mi je drago što ovo moje hodočašće počinje u znaku mladeži.

Predragi, u vama pozdravljam budućnost ovih krajeva i Crkve u Hrvatskoj. Krist danas kuca na vrata vaših srdaca: znajte ih otvoriti i primite Ga. On ima pravi odgovor na vaša očekivanja. S Njim ćete, praćeni pogledom punim ljubavi Djevice Marije, moći na stvarateljski način izgrađivati naum vaše budućnosti.

Nadahnjujte se na Evanđelju! U svjetlu ćete njegova nauka moći razvijati zdrav kritički duh za suočavanje s modnim konformizmima, te u svoju sredinu unositi novost evanđeoskih blaženstava, koja oslobađa. Naučite razlikovati dobro od zla i ne biti površni u prosuđivanju. To je ona mudrost, koja mora resiti svaku zrelu osobu.

3. Svaki građanin, a navlastito vjernik, ima točno određenu odgovornost za svoju domovinu. Vaša zemlja od vas očekuje znatan doprinos na raznim područjima društvenoga života, gospodarstva, politike, kulture. Njezina će budućnost biti bolja u onoliko koliko se svatko od vas bude znao zauzeti za poboljšanje samoga sebe.

Ljudski život na zemlji nosi sa sobom raznovrsne teškoće. One se, sigurno, ne mogu rješavati bijegom u hedonizam, u konzumizam, u drogu ili u alkohol. Potičem vas da se odvažno suočavate s protivštinama i da rješenja tražite u svjetlu Evanđelja. Znajte ponovno otkriti bogatstvo vjere te iz njega crpite snagu za odvažno i dosljedno svjedočenje.

Sluga Božji kardinal Alojzije Stepinac, kojega ću sutra, ako Bog da, uzdignuti na čast oltara, mladeži je svojega doba preporučivao: ‘Pazite na sebe i izgrađujte se, jer bez moralno izgrađenih i solidnih pojedinaca nema ništa. Nisu najveći patrioti oni koji najviše viču, već oni koji najsavjesnije vrše zakon Božji’ (Kard. Alojzije Stepinac, Propovijedi, govori, poruke, Zagreb, 1996., str. 97).

Neka nikada ne iščezne vaš mladenački zanos napajan na živoj vjeri u Boga. Kardinal Alojzije Stepinac s tim je u vezi svećenicima preporučivao: ‘Tjerajte kao kugu od naše mladeži svaku malodušnost, jer je nedostojna katolikâ, koji se diče ovim velikim imenom, kao što je ime Boga našega’ (Isti, Pisma iz sužanjstva, Zagreb, 1998., str. 310).

4. Žarko sam želio po drugi put pohoditi Hrvatsku kako bih nastavio hodočašće vjere, ufanja i mira što sam ga počeo u rujnu 1994. Sada na sreću više nema rata. Od srca želim da ga više nikada i ne bude u ovoj plemenitoj zemlji. Neka ova zemlja i susjedna područja postanu prebivalište mira: pravoga i trajnoga mira, koji uvijek pretpostavlja pravdu, poštovanje drugih i suživot među različitim osobama i kulturama.

Hrvatska, koja je sastavni dio Europe, zauvijek je okrenula bolnu stranicu svoje povijesti te ostavila iza leđa strašne tragedije 20. stoljeća kako bi na novo tisućljeće mogla gledati sa žarkom žudnjom za mirom, slobodom, solidarnošću i suradnjom među narodima. Ovdje mi je posebno drago navesti riječi mojega prethodnika blažene uspomene Pija XII. što ih je izgovorio 24. prosinca 1939.: ‘Temeljni zahtjev pravednoga i časnoga mira jest osiguranje prava na život i neovisnost svih naroda, velikih i malih, jakih i slabih’ (Pii XII, Homilia inter Sacrum ‘in Nocte Sancta’, die 24. dec. 1939.: AAS, XXXII [1940], str. 10). Te riječi čuvaju svu svoju vrijednost gledano i s obzorâ novoga tisućljeća, koje je već na vratima. Istodobno su to riječi, koje obvezuju svaku pojedinu naciju da svoj pravni sustav usklade sa zahtjevima pravne države te uvijek sve više poštuju zahtjeve ukorijenjene u prirođeno dostojanstvo svih njezinih građana.

Želja mi je da se u ovoj zemlji u sve savršenijem obliku priznaju i prihvaćaju temeljna prava ljudske osobe, počevši od prava na život od njegova početka do njegova naravnoga prestanka. Stupanj se civilizacije jednoga naroda mjeri osjetljivošću koju pokazuje prema svojim najslabijim članovima i onima koji su slabije životne sreće, te nastojanjem kojim se zauzima za njihov ponovni oporavak i potpuno uključenje u društveni život.

5. Crkva se osjeća pozvanom da sudjeluje u ovome postupku ljudskoga promaknuća. Ona, međutim, dobro zna da je njezina prvotna i glavna dužnost spomenutome promaknuću pridonositi propovijedanjem Evanđelja i odgojem savjesti. U ispunjenju te zadaće ona računa sa svakim pojedinim od vas, dragi vjernici koji me slušate: računa na vaše svjedočenje i, još više, na vašu molitvu. Upravo se u molitvi otvaraju obzori stalne spasenjske Božje nazočnosti u životu svake osobe i svakoga naroda. Zajedništvo s Bogom hrani u dušama odvažnost nade. Neka svatko od vas uzmogne ponovno otkriti neizmjerna bogatstva skrivena u osobnoj i zajedničkoj molitvi!

Žarko želim da pučanstvo Hrvatske i u budućnosti ostane vjerno Kristu. U toj se naime vjernosti nalazi tajna prave slobode: jer ‘za slobodu nas Krist oslobodi’ (Gal 5,1). A sloboda je, kako pjeva vaš pjesnik, ‘dar, u kom sva blaga višnji nam Bog je dô’ (I. Gundulić, Dubravka).

6. Doviđenja sutra u svetištu Majke Božje Bistričke!

Zazivam sada Božji blagoslov i zaštitu Blažene Djevice Marije na vas ovdje nazočne, na sve koji su s nama povezani preko radija i televizije, i na sve stanovnike ove zemlje. Gospodin vam svima udijelio ustrajnu vjeru, djelatnu slogu, mudrost u donošenju odluka nadahnutih općim dobrom.

I neka nikada s vaših usana ne iščezne prelijepi pozdrav kojim vas i ja sada pozdravljam: Hvaljen Isus i Marija!”

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana