Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

VIAGGIO APOSTOLICO
DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II
IN BOSNIA ED ERZEGOVINA

CERIMONIA DI CONGEDO

DISCORSO DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II

Spazio antistante il Convento della SS.ma Trinità a Banja Luka
Domenica, 22 giugno 2003

 

Predraga braćo i sestre, prije nego li se s vama oprostim, želim još jedanput svima očitovati radost što sam mogao s vama zajedno podijeliti ovaj snažni molitveni trenutak. Zahvaljujem mojoj braći biskupima Bosne i Hercegovine te predsjedniku njihove Konferencije, biskupu ove mjesne Crkve Franji Komarici. Preko njega zahvaljujem i njegovim suradnicima, klericima i svjetovnjacima, koji su revno radili više mjeseci pripremivši ovaj dan.

Želim ponoviti svoju veliku zahvalnost također Predsjedništvu Bosne i Hercegovine i ostalim građanskim i vojnim vlastima. Posebno cijenim sve ono što je urađeno na raznim područjima, kako bi se moj pohod mogao ostvariti.

I na kraju, srdačan pozdrav svim pučanstvima ove ljubljene zemlje, bez razlike na njihovu etničku, kulturnu ili vjersku pripadnost. Primajući danas poslije podne u prijateljski pohod predsjednike Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine te članove Međuvjerskoga vijeća, imat ću nazočne sve stanovnike ove zemlje.

Na sve zazivam blagoslov Svevišnjega, moleći Ga da u srcima sviju pobudi osjećaje oprosta, pomirbe i bratstva. To su oni čvrsti temelji društva dostojna čovjeka i ugodna Bogu.

Zemljo Bosno i Hercegovino, papa te nosi u svojemu srcu i želi ti dane napretka i mira!

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana