Index   Back Top Print

[ LA ]

CODEX
CANONUM ECCLESIARUM
ORIENTALIUM

AUCTORITATE
IOANNIS PAULI PP. II
PROMULGATUS

TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS
M•DCCCC•LXXXX

 

I CONSTITUTIO APOSTOLICA QUA CODEX CANONUM ECCLESIARUM
ORIENTALIUM A SS.MO D.NO NOSTRO IOANNE PAULO DIVINA
PROVIDENTIA PP. II, PROMULGATUR

 

II  PRAEFATIO AD CODICEM
 

III

 

CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM:

 

INDEX*

                         

Canones praeliminares  

1-6

Titulus I

DE CHRISTIFIDELIBUS EORUMQUE OMNIUM IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS 

 7-26

Titulus II DE ECCLESIIS SUI IURIS ET DE RITIBUS

27-41

   Caput I De ascriptione alicui Ecclesiae sui iuris

29-38

   Caput II De ritibus servandis

39-41

Titulus III DE SUPREMA ECCLESIAE AUCTORITATE  

42-54

   Caput I De Romano Pontifice  

43-48

   Caput II De Collegio Episcoporum  

49-54

Titulus IV DE ECCLESIIS PATRIARCHALIBUS  

  55-150

   Caput I De electione Patriarcharum  

63-77

   Caput II De iuribus et obligationibus Patriarcharum

  78-101

   Caput III De Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis

102-113

   Caput IV De curia patriarchali

114-125

   Caput V De Sede patriarchali vacante vel impedita

133-139

   Caput VI De Metropolitis Ecclesiae patriarchalis

126-132

   Caput VII De conventu patriarchali

140-145

   Caput VIII De territorio Ecclesiae patriarchalis atque de potestate Patriarchae et Synodorum extra hoc territorium  

146-150

Titulus V DE ECCLESIIS ARCHIEPISCOPALIBUS MAIORIBUS   

151-154

Titulus VI DE ECCLESIIS METROPOLITANIS CETERISQUE ECCLESIIS SUI IURIS

155-176

   Caput I De Ecclesiis metropolitanis sui iuris

155-173

   Caput II De ceteris Ecclesiis sui iuris   

174-176

Titulus VII DE EPARCHIIS ET DE EPISCOPIS  

177-310

   Caput I De Episcopis  

177-234

            Art I

De electione Episcoporum

180-189

            Art II De iuribus et obligationibus Episcoporum eparchialium

190-211

            Art III De Episcopis coadiutoribus et de Episcopi auxiliaribus

212-218

            Art IV De sede eparchiali vacante vel impedita  

219-233

            Art V De Administratoribus apostolicis  

   234

   Caput II De organis Episcopum eparchialem in regimine eparchiae adiuvantibus  

235-278

            Art I De conventu eparchiali 

235-242

            Art II De curia eparchiali  

243-263

  1°

De Protosyncello et de Syncellis

245-251

   2°

De cancellario aliisque notariis et de archivo curiae eparchialis  

252-261

   3°

De oeconomo eparchiali et de consilio a rebus oeconomicis  

262-263

Art III

De consilio presbyterali et de collegio consultorum eparchialium

264-271

Art IV

De consilio pastorali  

272-275

Art V

De protopresbyteris   

276-278

   Caput III De paroeciis, de parochis et de vicariis paroecialibus  

279-303

   Caput IV De rectoribus ecclesiarum

304-310

Titulus VIII DE EXARCHIIS ET DE EXARCHIS

311-321

Titulus IX DE CONVENTIBUS HIERARCHARUM PLURIUM
ECCLESIARUM SUI IURIS

   322

Titulus X DE CLERICIS

323-398

   Caput I De institutione clericorum

328-356

Art I

De seminariis erigendis et regendis

331-341

Art II

De institutione ad ministeria

342-356

   Caput II                De ascriptione clericorum alicui eparchiae

357-366

   Caput III                     De iuribus et obligationibus clericorum  

367-393

   Caput IV De amissione status clericalis

394-398

Titulus XI DE LAICIS  

399-409

Titulus XII DE MONACHIS CETERISQUE RELIGIOSIS ET DE SODALIBUS ALIORUM INSTITUTORUM VITAE CONSECRATAE

410-571

   Caput I De monachis ceterisque religiosis

410-553

Art I

Canones generales

410-432

        1°

De dependentia religiosorum ab Episcopo eparchiali, a Patriarcha, a Sede Apostolica  

 412-417

                     2° De Superioribus et de sodalibus institutorum religiosorum

418-432

Art II

De monasteriis  

433-503

                    1° De erectione et de suppressione monasteriorum

435-440

                    2° De monasteriorum Superioribus, Synaxibus et oeconomis 

441-447

                    3° De admissione in monasterium sui iuris et de novitiatu

448-461

                    4° De consecratione seu professione monastica 

462-470

                    5° De institutione sodalium et de disciplina monastica  

471-480

                    6° De eremitis   

481-485

                    7° De monasterio stauropegiaco  

   486

                    8° De transitu ad aliud monasterium

487-488

                    9° De exclaustratione et de discessu a monasterio

489-496

                   10° De dimissione monachorum

 497-503

 Art III

De ordinibus et congregationibus    

504-553

                    1°

De erectione et de suppressione ordinis, congregationis, provinciae, domus    

506-510

                    2° De Superioribus, de Synaxibus et de oeconomis in ordinibus et congregationibus

511-516

                    3° De admissione in ordines et congregationes et de novitiatu

517-525

                    4° De professione in ordinibus et congregationibus   

526-535

                    5° De institutione sodalium et de disciplina religiosa in ordinibus et congregationibus

536-543

                    6° De transitu ad alium ordinem vel congregationem aut ad monasterium sui iuris

544-545

                    7° De exclaustratione et de discessu ab ordine vel congregatione    

546-550

                    8° De dimissione ab ordine vel congregatione

551-553

   Caput II

De societatibus vitae communis ad instar religiosorum

554-562

   Caput III

De institutis saecularibus

563-569

   Caput IV De aliis formis vitae consecratae atque de societatibus vitae apostolicae   

570-572

Titulus XIII DE CHRISTIFIDELIUM CONSOCIATIONIBUS

573-583

Titulus XIV DE EVANGELIZATIONE GENTIUM 

584-594

Titulus XV DE MAGISTERIO ECCLESIASTICO

595-666

   Caput I De Ecclesiae munere docendi in genere  

595-606

   Caput II De verbi Dei ministerio

607-626

Art I

De verbi Dei praedicatione

609-616

Art II

De institutione catechetica

617-626

   Caput III De educatione catholica

627-650

Art I

De scholis, praesertim catholicis

631-639

Art II

De catholicis studiorum universitatibus

640-645

              Art III

De ecclesiasticis studiorum universitatibus et facultatibus 

646-650

   Caput IV De instrumentis communicationis socialis et in specie de libris  

651-666

Titulus XVI DE CULTU DIVINO ET PRAESERTIM DE SACRAMENTIS

667-895

   Caput I De baptismo

675-691

   Caput II De chrismatione sancti myri

692-697

   Caput III De Divina Eucharistia

698-717

   Caput IV De sacramento paenitentiae

718-736

   Caput V De unctione infirmorum   

737-742

   Caput VI De sacra ordinatione   

743-775

Art I

De sacrae ordinationis ministro  

744-753

Art II

De sacrae ordinationis subiecto

754-768

       1°

De requisitis in candidatis ad sacram ordinationem

758-761

                     2° De impedimentis suscipiendi vel exercendi ordines sacros

762-768

Art III

De eis, quae sacrae ordinationi praemitti debent

769-772

Art IV

De sacrae ordinationis tempore, loco, ad notatione et testimonio  

773-775

   Caput VII De matrimonio  

776-866

Art I

De cura pastorali et de eis, quae matrimonii celebrationi praemitti debent   

783-789

Art II

De impedimentis dirimentibus in genere   

790-799

Art III

De impedimentis in specie 

800-812

Art IV

De matrimoniis mixtis     

813-816

Art V

De consensu matrimoniali

817-827

Art VI

De forma celebrationis matrimonii

828-842

Art VII

De matrimonii convalidatione

843-852

                    1° De convalidatione simplici  

843-847

                    2° De sanatione in radice

848-852

Art VIII

De separatione coniugum 

853-866

                    1° De dissolutione vinculi   

853-862

                    2° De separatione manente vinculo   

863-866

   Caput VIII De sacramentalibus, de locis et de temporibus sacris, de cultu Sanctorum, de voto et de iureiurando

867-895

Art I

De sacramentalibus  

  867

Art II

De locis sacris

868-879

                     1° De ecclesiis

869-873

                     2° De coemeteriis et de exsequiis ecclesiasticis  

874-879

Art III

De diebus festis et paenitentiae

880-883

Art IV

De cultu Sanctorum, sacrarum iconum vel imaginum et reliquiarum

884-888

Art V

De voto et de iureiurando

889-895

Titulus XVII DE BAPTIZATIS ACATHOLICIS AD PLENAM COMMUNIONEM CUM ECCLESIA CATHOLICA
CONVENIENTIBUS
  

896-901

Titulus XVIII DE OECUMENISMO SEU DE CHRISTIANORUM UNITATE FOVENDA

902-908

Titulus XIX DE PERSONIS ET DE ACTIBUS IURIDICIS

909-935

   Caput I De personis  

909-930

Art I

De personis physicis     

909-919

Art II

De personis iuridicis

920-930

   Caput II De actibus iuridicis   

931-935

Titulus XX DE OFFICIIS

936-978

   Caput I De provisione canonica officiorum  

938-964

Art I

De electione  

947-960

Art II

De postulatione   

961-964

   Caput II De amissione officii

965-978

 Art I

De renuntiatione    

 967-971

 Art II

De translatione   

972-973

Art III

De amotione     

974-977

Art IV

De privatione     

   978

Titulus XXI DE POTESTATE REGIMINIS     

979-995

Titulus XXII DE RECURSIBUS ADVERSUS DECRETA ADMINISTRATIVA

 996-1006

Titulus XXIII DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS    

1007-1054

   Caput I De bonis temporalibus acquirendis   

1010-1021

   Caput II De bonis ecclesiasticis administrandis   

1022-1033

   Caput III De contractibus, praesertim de alienationibus    

1034-1042

   Caput IV De piis voluntatibus et de piis fundationibus   

1043-1054

Titulus XXIV DE IUDICIIS IN GENERE    

1055-1184

   Caput I De foro competenti        

1058-1085

   Caput II De administris tribunalium       

1086-1102

Art I

De Vicario iudiciali, de iudicibus et de auditoribus

1086-1093

Art II

De promotore iustitiae, de defensore vinculi et de notario    

1094-1101

 Art III

De administris tribunalium ex diversis eparchiis vel Ecclesiis sui iuris assumendis           

 1102

   Caput III De obligationibus iudicum et aliorum administrorum tribunalium   

1103-1116

   Caput IV De ordine cognitionum   

1117-1123

   Caput V De iudicii terminis, dilationibus et loco       

1124-1128

   Caput VI De personis in aulam admittendis et de modo conficiendi et, asservandi acta     

1129-1133

   Caput VII De actore et de parte conventa         

1134-1138

   Caput VIII De procuratoribus ad lites et de advocatis        

1139-1148

   Caput IX De actionibus et de exceptionibus          

1149-1163

   Caput X De modis evitandi iudicia   

1164-1184

Art I

De transactione     

 1164-1167

Art II

De compromisso in arbitros          

1168-1184

Titulus XXV DE IUDICIO CONTENTIOSO   

1185-1356

   Caput I De iudicio contentioso ordinario          

1185-1342

Art I

De libello litis introductorio          

1185-1189

Art II

De citatione et de intimatione vel notificatione actorum iudicialium          

1190-1194

Art III

De litis contestatione      

1195-1198

Art IV

De litis instantiae suspensione, peremptione et renuntiatione      

1199-1206

Art V

De probationibus     

1207-1266

                     1° De partium declarationibus          

1211-1219

                     2° De probatione per documenta          

1220-1227

                     3° De testibus et de testimoniis       

1228-1254

                       a)

Qui testes esse possunt         1230-1231

                       b)

De inducendis et excludendis testibus       

1232-1238

                             c)

De interrogatione testium   

1239-1252

                             d) De testimoniorum fide       

1253-1254

      4°

De peritis          

 1255-1262

                    5° De accessu et de recognitione iudiciali         

1263-1264

                    6° De praesumptionibus        

1265-1266

Art VI

De causis incidentibus    

1267-1280

                    1° De partibus non comparentibus         

1272-1275

                    2° De interventu tertii in causa          

1276-1277

                    3° De attentatis lite pendente     

1278-1280

Art VII

De actorum publicatione, de conclusione in causa et de causae discussione     

1281-1289

Art VIII

De iudicis pronuntiationibus          

1290-1301

Art IX

De impugnatione sententiae          

1302-1321

                    1°         De querela nullitatis contra sententiam         

1302-1308

                    2° De appellatione     

1309-1321

  Art X

De re iudicata, de restitutione in integrum et de oppositione tertii     

1322-1333

                     1° De re iudicata     

1322-1325

                     2° De restitutione in integrum   

1326-1329

                     3° De oppositione tertii       

1330-1333

Art XI

De gratuito patrocinio et de expensis iudicialibus    

1334-1336

Art XII

De exsecutione sententiae          

1337-1342

   Caput II De iudicio contentioso summario          

1343-1356

Titulus XXVI DE QUIBUSDAM PROCESSIBUS SPECIALIBUS       

1357-1400

   Caput I De processibus matrimonialibus         

1357-1384

Art I

De causis ad matrimonii nullitatem declarandam      

1357-1377

                     1° De foro competenti     

1357-1359

                     2° De iure impugnandi matrimonium          

1360-1361

                     3° De obligationibus iudicum et tribunalis       

1362-1363

                     4° De probationibus     

1364-1367

                     5° De sententia et de appellatione         

1368-1371

                     6° De processu documentali   

1372-1374

                     7° Normae generales     

1375-1377

Art II

De causis separationis coniugum          

1378-1382

Art III

De processu praesumptae mortis coniugis      

 1383

Art IV

De modo procedendi ad obtinendam solutionem matrimonii non consummati aut solutionem matrimonii in favorem fidei  

 1384

   Caput II De causis ad sacrae ordinationis nullitatem declarandam

1385-1387

   Caput III De procedura in parochis amovendis vel transferendis  

1388-1400

Art I

De modo procedendi in amotione parochorum    

1389-1396

Art II

De modo procedendi in translatione parochorum      

1397-1400

Titulus XXVII DE SANCTIONIBUS POENALIBUS IN ECCLESIA  

1401-1467

   Caput I De delictis et poenis in genere                  

1401-1435

   Caput II De poenis in singula delicta                  

1436-1467

Titulus XXVIII DE PROCEDURA IN POENIS IRROGANDIS              

1468-1487

   Caput I De iudicio poenali                      

1468-1485

Art I

De praevia investigatione                  

1468-1470

Art II

De iudicii poenalis evolutione              

1471-1482

Art III

De actione ad damna reparanda           

1483-1485

   Caput II De irrogatione poenarum per decretum extra iudicium  

1486-1487

Titulus XXIX DE LEGE, DE CONSUETUDINE ET DE ACTIBUS ADMINISTRATIVIS                      

1488-1539

   Caput I De legibus ecclesiasticis                

1488-1505

   Caput II De consuetudine                      

1506-1509

   Caput III De actibus administrativis                  

1510-1539

Art I

De procedura in decretis extra iudicium ferendis       

1517-1520

Art II

De exsecutione actuum administrativorum           

1521-1526

Art III

De rescriptis                      

1527-1539

                    1° De privilegiis                      

1531-1535

                    2° De dispensationibus                      

1536-1539

Titulus XXX DE PRAESCRIPTIONE ET DE TEMPORIS SUPPUTATIONE

1540-1546

   Caput I De praescriptione                      

1540-1542

   Caput II De temporis supputatione                  

1543-1546

 


*AAS, vol LXXXII (1990), n 11, pp 1355-1363

 

© Copyright 1990 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana