Index   Back Top Print

[ IT  - NL ]

VIAGGIO APOSTOLICO NEI PAESI BASSI

VISITA DI GIOVANNI PAOLO II
ALLA TOMBA DI SAN SERVAZIO

Maastricht
Martedì, 14 maggio 1985

 

Het i voor mij een grote vreugde hier met u samen te zijn voor een ogenblik van gebed bij het graf van de heilige Servatius. Hij is de eerste verkondiger van het Evangelie geweest in deze streek, die u zo dierbaar is. Hij heeft zich bijzonder ingezet voor de verdediging van de godheid van Jezus Christus, voelde zich in zijn pastorale activiteit nauw verbonden met de bisschop van Rome en heelft zich volledig gegeven aan de zaak van God en aan de Kerk. Zo blijkt hij een lichtend voorbeeld ook voor onze tijd.

U hebt de viering van het zestiende eeuwfeest van zijn dood afgesloten. Daarom ben ik zeer verheugd te kun nen aankondigen, dat deze kerk van Sint Servatius verheven is tot Basilica Minor.

Ik spreek de vurige hoop uit, dat de gelovigen die deze basiliek bezoeken, en met name de parochianen, op voorspraak van de heilige Servatius steeds de genade mogen verkrijgen van volharding in het geloof van de apostelen, troost in de moeilijkheden van het christelijke leven en de gave van een vaste hoop op het eeuwige geluk.

Mogen zij op voorspraak van Sint Servatius wiens beeld ik nu ga zegenen, zijn daadwerkelijke bescherming ondervinden in al hun noden en temidden van de gevaren en onzekerheden van het leven veilig voortgaan op de weg naar het licht en de vreugde van het hemelse vaderland.

 

© Copyright 1985 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana