Index   Back Top Print

[ IT  - NL ]

VIAGGIO APOSTOLICO NEI PAESI BASSI

INVOCAZIONE DI GIOVANNI PAOLO II
ALLA STELLA DEL MARE

Maastricht
Martedì, 14 maggio 1985

 

Broeders en zusters in Christus,

HET VERHEUGT mij hier in uw midden te zijn in deze eerbied- waardige basiliek, waar de Heilige Maagd vereerd wordt onder de titel van « Sterre der Zee ». Deze titel houdt verband met de gedachte, dat ons leven als het ware een tocht is over de wijde zee, die vaak opgezweept wordt door hevige stormen. Maria is de Ster, die ons de koers wijst temidden van de golven der beproeving en met haar lieflijke glans ons opwekt tot hoop.

Maria, Sterre der Zee! Wij komen vandaag bij u met al de lasten, die ons bedrukken. Wij zijn er zeker van, dat wij in uw moederhart begrip en vergeving, bemoediging en troost zullen winden. Aan u, Maria, vertrouwen wij onze vreugde en ons verdriet toe, onze verwachtingen en teleurstellingen, onze verlangens, onze plannen en onze hoop. Zie de voornemens van zuiverheid, liefde en standvastigheid, die wij in ons hart koesteren, en verkrijg voor onze zwakke wil de genade van moed en volharding.

Aan u, Moeder, vertrouwen wij de Nederlandse gezinnen toe, de cellen, waaruit de Kerk is opgebouwd en waarin het geloof van de nieuwe generaties christenen geboren wordt en zich ontwikkelt. Bescherm hen tegen de vele listen, waaraan zij blootgesteld zijn door de hedendaagse mentaliteit, welke vo vaak de evangelische waarden miskent. Help hen in het alledaagse leven het bewonderenswaardige plan te verwerzenlijken, dat God « vanaf het begin » voor hen ontworpen heeft.

Aan u, Moeder van alle mensen en volkeren, vertrouwen wij de geloofsgemeenschappen en parochies toe. Geef dat zij het geloof uitstralen en leven in onderlinge liefde, wederzijdse eerbied en opbouwende samenwerking.

Wij vertrouwen u ool de kerk toe, die door de eeuwen heen onder dit volk het mysterie levend gehouden heeft van het Woord, dat mens is geworden en gestorven en verrezen is voor het heil van de mensen. Spreid over haar uw mantel uit en bescherm haar tegen alle gevaren. Sterre des Zee, wees steeds een veilige gids voor haar, opdat zij als eensgezinde katholieke gemeenschap een behouden vaart mag maken naar de hemelse haven.

 

© Copyright 1985 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana