Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

Urbi et Orbi

(Boze Narodzenie 2001)


1. "Christus est pax nostra",

"Chrystus jest naszym pokojem.

On, który obie części ludzkości uczynił jednością" (Ef 2, 14).

O brzasku nowego milenium,

którego początek budził wielkie nadzieje,

a nad którym teraz zawisły czarne chmury

przemocy i wojny,

słowa apostoła Pawła,

które słyszymy w czasie tych świąt Bożego Narodzenia,

to promień potężnego światła,

wołanie pełne ufności i optymizmu.

Boże Dziecię narodzone w Betlejem

w swoich małych rączkach przynosi

ludzkości w darze

nadzieję na pokój.

Ono jest Księciem pokoju!

Oto radosna nowina

ogłoszona tamtej nocy w Betlejem,

którą pragnę powtórzyć światu

w tym błogosławionym dniu.

Posłuchajmy raz jeszcze słów anioła:

"Oto zwiastuję wam radość wielką,

która będzie udziałem całego narodu:

dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,

którym jest Mesjasz, Pan" (Łk 2, 10-11).

Dzisiaj Kościół podejmuje głos aniołów

i na nowo rozgłasza ich wspaniałe orędzie,

które jako pierwszych zdumiało pasterzy

na wyżynach Betlejem.

 

2. "Christus est pax nostra!"

Chrystus, „Niemowlę, owinięte w pieluszki

i leżące w żłobie" (Łk 2, 12),

właśnie On jest naszym pokojem.

Bezbronne Niemowlę w ubogiej stajence

przywraca godność każdemu życiu, jakie się rodzi,

daje nadzieję wątpiącym i przygnębionym.

Syn Boży przyszedł, aby uleczyć zranionych przez życie

i by nadać sens wszystkiemu, nawet śmierci.

W tym Dzieciątku, cichym i bezbronnym,

kwilącym w zimnej i pustej stajni,

Bóg zwyciężył grzech

i posiał ziarno nowej ludzkości,

w której wypełni się

pierwotny zamysł stwórczy,

i zostanie dopełniony przez łaskę odkupienia.

 

3. "Christus est pax nostra!"

Mężczyźni i kobiety trzeciego tysiąclecia,

którzy łakniecie sprawiedliwości i pokoju,

przyjmijcie orędzie Bożego Narodzenia,

które dziś rozlega się w świecie!

Jezus narodził się, aby umocnić więzi

między ludźmi i narodami,

aby w Nim wszyscy stali się braćmi.

Przyszedł, aby obalić „rozdzielający (...) mur - wrogość" (por. Ef 2, 14)

i zespolić ludzkość w jedną rodzinę.

Tak, z pewnością możemy powtarzać:

Dziś ze Słowem wcielonym narodził się pokój!

Pokój, o który trzeba prosić,

bo tylko Bóg jest jego sprawcą i gwarantem.

Pokój, który trzeba budować

w świecie, w którym ludy i narody,

doświadczające wielu różnych trudności,

żywią nadzieję, że rodziny ludzkiej

nie będą jednoczyły jedynie interesy ekonomiczne,

ale trwały wysiłek

na rzecz bardziej sprawiedliwego i solidarnego współistnienia.

 

4. Pospieszmy jak pasterze do Betlejem,

stańmy przed stajenką w postawie adoracji,

z uwielbieniem patrząc na nowo narodzonego Odkupieciela.

Możemy w nim rozpoznać rysy

każdego małego istnienia ludzkiego, jakie przychodzi na świat,

każdej rasy i narodowości:

maleńkiego Palestyńczyka i Izraelczyka;

niemowlęcia z Ameryki i z Afganistanu;

dziecka Hutu i dziecka Tutsi...

dziecka jakiegokolwiek, które dla Chrystusa jest kimś.

Dziś obejmuję moją myślą wszystkie dzieci świata:

wiele, zbyt wiele jest dzieci

które rodzą się i są skazane na niezawinione cierpienie,

będące konsekwencją nieludzkich konfliktów.

Ratujmy dzieci,

aby uratować nadzieję ludzkości!

O to prosi nas z mocą

Dziecię narodzone w Betlejem,

Bóg, który stał się człowiekiem,

aby przywrócić nam prawo do nadziei.

 

5. Błagajmy Chrystusa o dar pokoju

dla wszystkich doświadczanych przez dawne i nowe konflikty.

każdego dnia noszę w swym sercu

dramatyczne problemy Ziemi Świętej;

każdego dnia myślę z niepokojem

o tych, którzy umierają z zimna i głodu;

co dzień dociera do mnie

rozpaczliwe wołanie tych,

którzy w różnych częściach świata,

domagają się równiejszego podziału dóbr naturalnych

i godnie wynagradzanej pracy dla wszystkich.

Niechaj nikt nie traci nadziei

w moc miłości Boga!

Niech Chrystus będzie światłem i umocnieniem

dla każdego kto wierzy i działa, nieraz "pod prąd",

na rzecz spotkania, dialogu, współpracy

pomiędzy kulturami i religiami.

Chrystus niech kieruje w pokoju krokami

każdego kto niestrudzenie pracuje,

aby dokonywał się postęp nauki i techniki.

Niech te wielkie dary Boże nie będą nigdy używane

w sposób sprzeczny z szacunkiem dla godności ludzkiej i jej umacnianiem.

Niech święte imię Boga

nie będzie nigdy przywoływane, aby budzić nienawiść!

Niech nigdy nie usprawiedliwia nietolerancji i przemocy!

Słodkie oblicze Dzieciątka z Betlejem

niech przypomina wszystkim, że mamy jednego Ojca.

 

6. "Christus est pax nostra!"

Bracia i Siostry, którzy mnie słuchacie,

otwórzcie serca na to orędzie pokoju;

otwórzcie je Chrystusowi, Synowi Dziewicy Maryi,

Temu, który stał się "naszym pokojem"!

Otwórzcie je Temu, który niczego nam nie ujmuje

za wyjątkiem grzechu,

a daje nam w zamian pełnię

człowieczeństwa i radości.

Ty zaś, uwielbione Dziecię z Betlejem,

przynoś pokój każdej rodzinie i miastu,

każdemu narodowi i kontynentowi.

Przyjdź, Boże, któryś stał się człowiekiem!

Przyjdź, aby stać się sercem świata odnowionego w miłości!

Przyjdź zwłaszcza tam, gdzie są zagrożone

losy ludzkości!

Przyjdź, nie zwlekaj!

Ty jesteś "naszym pokojem" (Ef 2, 14)!

  Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana