Index   Back Top Print

[ ES  - IT  - PL ]

SŁOWA JANA PAWŁA II
DO CZŁONKÓW MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI TEOLOGICZNEJ*

Czwartek, 2 października 1986

 

Drodzy Bracia, członkowie Międzynarodowej Komisji Teologicznej,

Zebraliśmy się tutaj, przy ołtarzu Pańskim, z okazji dorocznej, kilkudniowej sesji plenarnej, na którą przybyliście z różnych stron świata do Rzymu, Stolicy Piotra.

Nasza dzisiejsza Eucharystia ma bardzo znamienną, wymowę, wyraża bowiem to, co moglibyśmy nazwać fons et culmen wszystkich poszukiwań i rozważań teologicznych, czyli to, czym jest ona — według znanej nauki Soboru — dla całego chrześcijańskiego życia.

Praca teologiczna stanowi część naszego życia i naszej wiary. Jest przygotowaniem i rezultatem owego doświadczenia kontemplacji oraz modlitwy, które ma swoje źródło w sprawowaniu Mysterium fidei.

Dziś Kościół obchodzi święto Aniołów Stróżów. Dlatego prosimy o pomoc te istoty duchowe, które z woli Boga towarzyszą nam i nas wspomagają w pielgrzymowaniu ku wiekuistej światłości.

Złóżmy na ołtarzu Fańskim nasze radości i nadzieje, nasze niepokoje i cierpienia. Módlmy się też i o to, by Pan błogosławił naszej pracy teologicznej; wspieranej wiarą. Niech praca ta będzie owocem prawdy ludzkiej i prawdy Bożej, niech będzie zdobyczą rozumu i darem Ducha Świętego.


*(L’Oss. Rom, wyd. pol. 10 [1986] 30).

 

© Copyright 1986 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana