Index   Back Top Print

[ EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT  - SK ]

  VIAGGIO APOSTOLICO
DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II
IN SLOVACCHIA

SALUTO DI GIOVANNI PAOLO II
AI RAPPRESENTANTI DELLE ALTRE CHIESE E CONFESSIONI
CRISTIANE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

Venerdì, 12 settembre 2003

 

Drahí bratia, zo srdca vás pozdravujem v Pánovi!

Vďaka vám, že ste prišli do Banskej Bystrice stretnúť sa s pápežom. Vaša prítomnosť je výrečným prejavom srdečnej spolupráce a pochopenia, ktoré charakterizujú život Kristových učeníkov na Slovensku.

Toto rodinné stretnutie nadobúda osobitný význam. Je príležitosťou, aby sa v hĺbke nášho srdca rozozvučala modlitba Božského Učiteľa: "Aby všetci … boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal" (Jn 17,21).

Spolu s vami, obraciam sa s prosbou na všemohúceho Pána, aby nám pomáhal v spoločnom poslaní ohlasovať evanjelium mužom a ženám dnešnej doby, a byť jeho svedkami. Nech On priblíži deň, kedy budeme môcť spoločne chváliť jeho meno v plnej jednote viery a lásky.

" Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus" (1 Sol 5,23). Za toto sa modlím a toto prajem vám, i všetkým, čo sú zverení vašej pastierskej starostlivosti.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana