Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU KRALJICE NEBA

Nedjelja, 13. travnja 2008.

 

Molimo za zvanja

Draga braćo i sestre, ove četvrte vazmene nedjelje, kad nam liturgija predstavlja Isusa kao Dobrog pastira, obilježava se Svjetski dan molitve za zvanja. Na svim kontinentima, crkvene zajednice složno mole od Gospodina brojna i sveta zvanja u svećeništvo, na posvećeni život, za misijski poziv i za kršćanski brak te razmatraju na temu: "Zvanja u službi Crkve-misije". Ove godine Svjetski dan molitve za zvanja smješta se pod vidik Pavlove godine, koja će početi 28. lipnja te će se time proslaviti drugo tisućljeće od rođenja apostola Pavla, misionara u punom smislu riječi.

U toga iskustvu apostola naroda, kojega je Gospodin pozvao da bude "služitelj Evanđelja", poziv i poslanje neodvojivi su. On stoga predstavlja uzor svakoga kršćanina, na osobiti način uzor misionara ad vitam, to jest onih muškaraca i žena koji čitav se potpuno posvećuju navještaju Krista onima koji ga još nisu upoznali: to je poziv koji i danas zadržava svoju punu vrijednost. Ovu misionarsku službu obnašaju ponajprije svećenici, šireći Riječ Božju i podjeljujući sakramente, pokazujući svojom pastoralnom ljubavlju svima, a posebice bolesnima, malenima, siromašnima, iscjeljujuću prisutnost Isusa Krista. Zahvaljujemo Bogu za ovu svoju braću koja se bez zadrške ulažu u pastoralnu službu, te ponekad zapečate svoju vjernost Kristu i žrtvom života, kao što se dogodilo i jučer dvojici redovnika ubijenih u Gvineji i Keniji. Njima pripada naše zahvalno divljenje, kao i molitva za pokoj duša. Molimo i da niz onih koji odlučuju da korjenito žive evanđelje po zavjetima čistoće, siromaštva i poslušnosti, bude sve veći: to su muškarci i žene koji imaju prvo mjesto u evangelizaciji. Među njima, neki se posvećuju kontemplaciji i molitvi, drugi mnogovrsnom odgojnom i karitativnom djelovanju, svi pak usmjereni prema istome cilju: svjedočenju Božjega prvenstva nad svime i širenju njegova Kraljevstva u svim dijelovima društva. Nemali broj njih - napisao je sluga Božji Pavao VI. - "izuzetno su poduzetni, a njihov apostolat često je obilježen originalnošću i genijalnošću koje obvezuju na divljenje. Velikodušni su: nalazimo ih na predstraži misije, te preuzimaju najveće rizike za svoje zdravlje, pa i za sam život" (Apostolska pobudnica Evangelium nuntiandi, 69). Ne smije se konačno zaboraviti ni to da je poziv na kršćanski brak također misionarski poziv: bračni drugovi pozvani su, doista, živjeti Evanđelje u obitelji, na poslu, u župnim i građanskim zajednicama. U nekim slučajevima, usto, imaju priliku pružiti dragocjenu suradnju u misijama ad gentes.

Draga braćo i sestre, zazovimo majčinsku zaštitu Marijinu na različite pozive koji postoje u Crkvi, kako bi se razvijali uz snažan misionarski pečat. Njoj, Majci Crkve i Kraljici mira, posvećujem i posebno misionarsko iskustvo što ću ga doživjeti sljedećih dana za apostolskog putovanja u Sjedinjene Američke Države i prigodom posjeta Organizaciji ujedinjenih naroda, dok sve vas molim da me pratite svojom molitvom.

            Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana