Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 25. srpnja 2010.

(Video)

 

Ponovno otkriti ljepotu i dubinu kršćanske molitve

 

Draga braćo i sestre!

Evanđelje ove nedjelje predstavlja nam Isusa koji, udaljivši se malo od učenika, sabrano moli. Kada je završio jedan od njih mu reče: "Gospodine, nauči nas moliti" (Lk 11, 1). Isus ne odbija to učiniti. Ne izgovara čudne ili ezoterijske formule, već s velikom jednostavnošću reče: "Kad molite, govorite: Oče!... " te ih nauči Očenaš (usp. Lk 11, 2-4) koji izvire iz same njegove molitve, kojom se obraćao Bogu, svome Ocu. Sveti Luka nam prenosi Očenaš u vrlo kratkom obliku u odnosu na onaj iz Evanđelja svetog Mateja, koji je opće prihvaćen. Riječ je o prvim riječima Svetog pisma koje učimo još od malih nogu. One se utiskuju u pamćenje, oblikuju naš život, prate nas do posljednjeg daha. One otkrivaju da "nismo već na potpun način djeca Božja, već to moramo postati i to biti sve više putem našeg sve dubljeg zajedništva s Isusom. Biti sinovi isto je što i slijediti Krista" (Benedikt XVI., Isus iz Nazareta, Milano 2007., str. 168).

Ta molitva obuhvaća i izražava također ljudske materijalne i duhovne potrebe: "Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan! I otpusti nam grijehe naše" (Lk 11, 3-4). I upravo zbog svakodnevnih potreba i teškoća Isus snažno poziva: "I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se" (Lk 11, 9-10). Cilj toga traženja nije zadovoljavanje vlastitih prohtjeva, koliko prije da se očuva budnim prijateljstvo s Bogom, koji će – kaže također Evanđelje – "obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu" (Lk 11, 13). Iskusili su to drevni "oci pustinje" i kontemplativne osobe iz svih vremena, koji su, zbog molitve, postali Božji prijatelji, poput Abrahama koji je molio Gospodina da poštedi malobrojne pravednike od uništenja grada Sodome (usp. Post 18, 23-32). Sveta Terezija je pozivala svoje susestre riječima: "Moramo moliti Boga da nas oslobodi od svake opasnosti i otrgne nas od svakog zla. I kolikogod da naša želja bila nesavršena, trudimo se ustrajati u toj molitvi. Što nas koša tražiti mnogo, kada znamo da se obraćamo Svemogućem?" (Cammino, 60 (34), 4, u Opere complete, Milano 1998., str. 846). Svaki put kada molimo Očenaš, naš se glas isprepliće s glasom Crkve, jer onaj koji moli nije nikada sâm: "Svaki će vjernik morati tražiti i moći će pronaći u istini i bogatstvu kršćanske molitve, koju uči Crkva, vlastiti put, vlastiti način moljenja… pustit će zato da ga vodi… Duh Sveti, koji ga, po Kristu, vodi k Ocu" (Kongregacija za nauk vjere, Neki aspekti kršćanske meditacije, 15. listopada 1989., 29: AAS 82 [1990], 378).

Danas se slavi blagdan apostola svetog Jakova zvanog "Stariji" koji je ostavio Oca i posao ribara da slijedi Isusa i za Nj položi svoj život, kao prvi od apostola. Od srca upućujem posebnu misao hodočasnicima koji su se u velikom broju slili u Santiago de Compostelu! Neka nam Djevica Marija pomogne ponovno otkriti ljepotu i dubinu kršćanske molitve.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana