Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

PODRÓŻ APOSTOLSKA
DO NIEMIEC

Pozdrowienie mieszkańców Fryburga

(Fryburg, Münsterplatz, 24 września 2011 r.)

(Video)

 

Drodzy przyjaciele,

Z wielką radością pozdrawiam was wszystkich i dziękuję wam za serdeczne przyjęcie, jaki mi zgotowaliście. Cieszę się, że po pięknych spotkaniach w Berlinie i Erfurcie jestem teraz z wami we Fryburgu, oświecony i ogrzany słońcem. Szczególne podziękowanie kieruję do waszego drogiego arcybiskupa Roberta Zollitscha za zaproszenie – tak naciskał, że w końcu musiałem powiedzieć: koniecznie muszę udać się do Fryburga! - i za jego uprzejme słowa powitania.

„Gdzie Bóg, tam jest przyszłość” – tak brzmi motto tych dni. Jako Następca Apostoła Piotra, któremu właśnie w Wieczerniku Pan powierzył zadanie umacniania braci (por. Łk 22, 32), chętnie przybyłem do was, do tego pięknego miasta, aby modlić się razem z wami, aby głosić Słowo Boże oraz aby razem sprawować Eucharystię. Proszę o waszą modlitwę, aby te dni były owocne i aby Bóg utwierdzał w nas wiarę, umacniał naszą nadzieję i aby wzrastała nasza miłość. Obyśmy w tych dniach na nowo uświadamiali sobie, jak bardzo Bóg nas kocha i że prawdziwie jest On dobry. I tak powinniśmy być pełni ufności, że On jest dobry dla nas i ma w swych dłoniach dobrą moc i udziela nam tego wszystkiego, co porusza nasze serca i jest dla nas ważne. W Nim mamy zapewnioną przyszłość; to On nadaje sens naszemu życiu i może poprowadzić je do pełni. Niech Pan wam towarzyszy w pokoju i uczyni nas wszystkich głosicielami Jego pokoju! Serdecznie dziękuję za przyjęcie.

 

© Copyright 2011 - Libreria Editrice VaticanaCopyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana