Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PT  - TR ]

APOSTOLIC JOURNEY OF HIS HOLINESS
BENEDICT XVI
TO TURKEY
(NOVEMBER 28 - DECEMBER 1, 2006)

MEETING WITH HIS HOLINESS BARTHOLOMEW I
ECUMENICAL PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE

ADDRESS OF THE HOLY FATHER

Patriarchal Cathedral of Saint George in the Phanar, Istanbul
Wednesday, 29 November 2006

 

Ne iyi, ne güzeldir, birlik içinde kardeşçe yaşamak” (Mezmur 133:1)

Kutsal Peder,

Şahsınız ve Ekümenik Patriklik Kutsal Sinod’un beni kardeşçe karşıladığı bu anı, takdirle her zaman kalbimde taşıyacağımı söylüyor ve derin şükranlarımı dile getiriyorum. Kilise için anlamlı ve gerçek iyi niyetle dolu bu buluşmayı bize armağan ettiği için Rab’be şükrediyorum. 

  Mesih’te sevgili kardeşlerim, Rab’be beraber dua ederek, Katolik ve Ortodokslar arasında tam birlik içinde çalışmaya koyulmamızı destekleyen unutulmaz olayları anımsayarak sizinle birlikte olmak bana büyük bir sevinç veriyor. Herşeyden önce, özellikle 1054 yılı “anatema”larını kaldırma konusundaki cesur kararı hatırlatmayı arzu ediyorum. Papa VI. Pavlus ve Patrik Atenagoras’ın yeniden keşfedilen sevgiyle yazılmış olan ortak bildirisi, aynı anda Roma’da Aziz Petrus Bazilikasında ve bu Patrikhane Kilisesi’nde görkemli bir şekilde okunmuştu. Patrik Hazretlerinin Tomos’u Aziz Yuhanna’nın iman ikrarına dayanıyordu: “Ho Theós agapé estin” (1 Yuhanna 4:9), Deus caritas est!  (Tanrı Sevgi’dir). Mükemmel bir mutabakatla, Papa VI. Pavlus kendi Mektubuna Aziz Pavlus’un bildirisiyle başlıyor: “Ambulate in dilectione” (Efesliler 5:2), “Sevgide yürüyün”. Bu karşılıklı sevgi temeli üzerinde Roma ve Istanbul Kiliseleri arasında yeni ilişkiler gelişti.

Bu sevginin işaretleri, ortak mutabakatla yayınlanan çok sayıda bildiride ve birçok anlamlı jestte görünürlük kazandı. Hem Papa VI. Pavlus hem de Papa II. Jean Paul burada Sen Jorj Kilisesi’nde çok sıcak karşılanan ziyaretçiler oldular, Patrik Atenagoras ve daha sonra Patrik Dimitrios ile birlikte karşılıklı anlayışı ve tam birlik arayışını güçlendirdiler. Adları şanlandırılsın ve kutsansın!

Aynı zamanda Hıristiyan imanıyla çok yakından bağlantılı olan ve eski çağlarda birçok Kilise’nin yeşerdiği bu topraklarda bulunmaktan dolayı seviniyorum. Aziz Petrus’un “Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya İli ve Bitinya”daki  ilk Hıristiyantopluluklara hitabını (1. Petrus 1:1) ve  bu Kiliselerin çağlar boyunca ilahiyatçı, episkopos, keşiş ve azizlerden oluşan şehitlerini düşünüyorum.

        Bunlar arasında  Kostantinopolis’te yaşamış olan önemli aziz ve episkoposları da anmak isterim, bunların arasında Nazianz’lı Aziz Gregorius ve Aziz Yuhanna Kriostomos  Kilisenin Babaları olarak Batı’da da çok takdir edilirler. Onların kutsal kalıntıları Vatikan’da Aziz Petrus Bazilikası’nda bulunmaktadır, ve onlara burada, Sen Jorj Katedralinde tapınılması için, bir bölümünü merhum Papa II. Jean Paul birlik işareti olarak şahsınıza sunmuştur. Gerçekten, onlar Rab’le aramızda değerli aracılardır.

  Doğu dünyasının bu bölgesinde, Ortodoks ve Katolikler arasında Kilise’nin imanı ve disiplini konusunda güvenilir ve yetkin sayılan yedi Ekümenik Konsil toplanmıştır.

Bunlar tam birlik yolunda sağlam mihenk taşları olup adımlarımıza rehberlik etmektedirler.

Konuşmama son verirken, sizinle birlikte olmaktan duyduğum sevinci tekrar ifade etmek istiyorum. Bu toplantımızın karşılıklı sevgimizi güçlendirmesi ve Kilise’lerin uzlaşması ve barışa götüren yolda sebat etme kararımızı yenilemesini diliyorum.

Sizi Mesih’in sevgisiyle selamlıyorum. Rab her zaman sizinle birlikte olsun.

 

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana

    Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana