Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

5 grudnia 2018 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Dzisiaj rozpoczynamy cykl katechez o modlitwie „Ojcze nasz”. Ewangelie przekazały nam bardzo żywe opisy Jezusa jako człowieka modlitwy. Pomimo bezzwłoczności swojej misji i naglącej potrzeby tak wielu ludzi, którzy Go o coś proszą, Jezus odczuwa potrzebę odsunięcia się w samotność i modlenia się. Z kart Pisma Świętego można odczytać, że w misji Jezusa wszystkim rządzi modlitwa, Jego bliska relacja z Ojcem. Dotyczy to zwłaszcza nocy w Getsemani. Ostatni etap drogi Jezusa, absolutnie najtrudniejszy z tych, które przebył do tej pory, zdaje się znajdować swój sens w nieustannym słuchaniu Ojca przez Jezusa. Jezus modlił się intensywnie w wydarzeniach publicznych, uczestnicząc w liturgii swego narodu, ale szukał również miejsc sprzyjających refleksji, oddalonych od zawirowań świata, miejsc, które pozwoliłyby zstąpić do tajemnic Jego duszy. Modlił się tak, jak modli się każdy człowiek na świecie. Jednak w Jego sposobie modlitwy zawarta była również pewna tajemnica, skoro uczniowie skierowali tak proste i bezpośrednie błaganie: „Panie, naucz nas się modlić” (Łk 11,1 ). A Jezus nie odmawia, nie jest zazdrosny o swoją bliskość z Ojcem. Przyszedł właśnie po to, aby wprowadzić nas w tę relację. Jest dla nas najlepszym nauczycielem modlitwy. Zatem rozpoczynając ten cykl katechez o modlitwie Jezusa, powtarzamy prośbę uczniów: „Nauczycielu, naucz nas się modlić”.

Santo Padre:

Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. Saluto in particolare i redattori della Sezione Polacca della Radio Vaticana, che in questi giorni festeggia l’80° anniversario della fondazione. Vi ringrazio per il vostro servizio al Papa e alla Chiesa. Domenica prossima in Polonia verrà celebrata la XIXa Giornata di Preghiera e di Aiuto alla Chiesa dell’Est. Con riconoscenza penso a tutti coloro che con la preghiera e le opere concrete, sostengono le comunità ecclesiali dei paesi vicini. A tutti auguro un tempo di Avvento sereno e pieno di grazie. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam redaktorów Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, która w tych dniach obchodzi 80.rocznicę istnienia. Dziękuję wam za waszą służbę dla papieża i dla Kościoła. W najbliższą niedzielę w Polsce obchodzony będzie XIX Dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie. Z wdzięcznością myślę o wszystkich, którzy przez modlitwę i konkretne dzieła wspierają wspólnoty kościelne w krajach sąsiadujących. Wszystkim życzę spokojnego i pełnego łask czasu Adwentu. Z serca wam błogosławię.© Copyright - Libreria Editrice Vaticana