Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Aula Paolo VI
Mercoledì, 6 febbraio 2019

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, w minionych dniach odbyłem podróż apostolską do Zjednoczonych Emiratów Arabskich; krótką, ale ważną, będącą znaczącym wydarzeniem w dialogu międzyreligijnym i w wysiłku krzewienia pokoju na świecie. Odbyła się ona 800 lat po wizycie św. Franciszka z Asyżu u sułtana Malika al-Kamila. Dziękuję prezydentowi i władzom tego kraju, biskupowi Paulowi Hinderowi oraz tamtejszej wspólnocie katolickiej za otwartość, uprzejmość i troskę o przebieg tej wizyty. Wspominam rozmowy z księciem następcą tronu i Muzułmańską Radą Starszych oraz ważne spotkanie międzyreligijne. W Abu Zabi wraz z Wielkim Imamem Al-Azhar podpisaliśmy Dokument o ludzkim braterstwie, potępiając przemoc, zobowiązując się do szerzenia pokoju i pielęgnowania wartości: życia, rodziny, zmysłu religijnego, szacunku dla starszych, edukacji. Wczoraj rano spotkałem się z przedstawicielami wspólnoty katolickiej w katedrze św. Józefa w Abu Zabi i odprawiłem Eucharystię na stadionie miejskim. Głosząc Ewangelię Błogosławieństw zachęcałem wszystkich do odważnego wyznawania wiary i naśladowania Jezusa. Ta podróż należy do „niespodzianek” Bożej Opatrzności. Chwalmy więc Boga i módlmy się, aby rzucone ziarno wydało owoce zgodnie z Jego świętą wolą.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, gli incontri con la gente di differenti continenti, culture e religioni, come quella negli Emirati Arabi Uniti, ci rendono consapevoli di quanto sono importanti per il mondo la pace, il dialogo e la fratellanza tra gli uomini. La misura di tali aspetti nella vita di ognuno di noi sono: la pace con se stesso, con il prossimo, con il mondo creato. Nello spirito del motto della visita appena conclusa, domandiamo a Dio, nella nostra preghiera quotidiana: “Fa’ di me uno strumento di pace!”. Sia lodato Gesù Cristo.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, spotkania z ludźmi różnych kontynentów, kultur i religii, podobnie jak to w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, uświadamiają nam jak ważną sprawą dla świata jest pokój, dialog i braterstwo ludzi. Wymiarem tych aspektów życia w każdym z nas jest pokój z samym sobą, z bliźnimi, ze światem stworzonym. W duchu hasła tej minionej wizyty prośmy Boga w naszej codziennej modlitwie: „Uczyń mnie narzędziem pokoju”. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana