Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Biblioteka Pałacu Apostolskiego
Środa, 10 marca 2021 r.

[Multimedia]


 

Riassunto della catechesi:

W minionych dniach Pan pozwolił mi odwiedzić Irak, realizując plan św. Jana Pawła II. Nigdy wcześniej Papież nie był na ziemi Abrahama. Opatrzność zechciała, aby stało się to teraz, po latach wojny i terroryzmu oraz w czasie okrutnej pandemii.

Odczuwałem wyraźnie sens pokutny tej pielgrzymki: nie mogłem udać się do tego męczeńskiego Kościoła, nie biorąc na siebie krzyża, który on dźwigał przez lata. A jednocześnie widziałem radość i nadzieję wypływającą z otwarcia się na perspektywę pokoju i braterstwa, zwłaszcza tam, gdzie doznana próba była najcięższa.

Naród irakijski ma prawo, aby żyć w pokoju, ma prawo do odzyskania należnej mu godności. Wojna jest zawsze potworem, który na przestrzeni wieków nadal pożera ludzkość i jej dzieła.

Reakcją na wojnę nie może być kolejna wojna, lecz braterstwo. Dlatego spotkaliśmy się i modliliśmy się razem z przedstawicielami innych religii, w Ur, gdzie Abraham otrzymał Boże powołanie. Abraham jest naszym ojcem w wierze, ponieważ posłuchał głosu Boga, pozostawił wszystko i wyruszył.

Bóg jest wierny swoim obietnicom i do dziś kieruje krokami tych, którzy zmierzają ku sprawiedliwości i pokojowi, wpatrując się w niebo.

Nadzieja Abrahama znajduje swoje wypełnienie w tajemnicy Chrystusa: jest On Synem, którego Bóg Ojciec dał dla zbawienia wszystkich. On przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam drogę do ziemi obiecanej, do nowego życia, gdzie ocierane są łzy, leczone rany i gdzie panują miłość i pokój.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Il mio cuore è colmo di gratitudine a Dio e a tutti coloro che hanno reso possibile la mia Visita in Iraq. Vi ringrazio per le preghiere con le quali mi avete accompagnato in questo pellegrinaggio. Ringrazio anche per la vostra opera di misericordia in favore dei Cristiani in Iraq e, particolarmente, a Mosul. Vi incoraggio a pregare per la fraternità e la pace nel mondo intero. Vi benedico di cuore.

Traduzione:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Moje serce jest pełne wdzięczności dla Boga i dla wszystkich, którzy umożliwili moją Wizytę w Iraku.Dziękuję Wam za modlitwy, którymi towarzyszyliście mi podczas tej pielgrzymki. Dziękuję również za Wasze dzieło miłosierdzia na rzecz chrześcijan w Iraku, zwłaszcza w Mosulu. Zachęcam, abyście modlili się o braterstwo i pokój na całym świecie. Z serca Wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana